Συνάντηση εργασίας του X. Κόκκινου με το προεδρείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης και Ρόδου

Συνάντηση εργασίας με το προεδρείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Κρήτης και Ρόδου είχε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος στα γραφεία της Π.Ν.Αι. στη Ρόδο.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της λειτουργίας των Α.Σ.Τ.Ε. Ο κ. Χ. Κόκκινος με έγγραφο που απέστειλε αρ. πρωτ.: Οίκ. 277/19.10.2018 προς την Υπουργό Τουρισμού κ. Κουντουρά, ζητά:

* ένταξη στο 6ο Επίπεδο Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και άμεση πρόσβαση των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές,

* τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού λειτουργίας και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών των σχολών (παραμένει το ίδιο από το 2007),

* βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και

* - ενίσχυση των σχολών με μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Στο έγγραφό του ο κ. Χ. Κόκκινος κάνει ιδιαίτερη μνεία στην Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι:

«από τις Α.Σ.Τ.Ε. -και ιδιαίτερα την Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. που λειτουργεί από το 1956- διαχρονικά και ιστορικά έχουν αποφοιτήσει στελέχη που στήριξαν και στηρίζουν με επιτυχία την τουριστική μας βιομηχανία.

Είναι ανάγκη να ενισχυθούν αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στη νησιωτική Ελλάδα και πρόσφεραν και μπορούν να προσφέρουν πολλά».