Σου την φύλαγαν δήμαρχε και βρήκαν ευκαιρία με το θέμα της Νέας Αγοράς!

 Σου την φύλαγαν δήμαρχε και βρήκαν ευκαιρία με το θέμα της Νέας Αγοράς! Απλά είναι τα πράγματα και ...συνήθη για τα τεκταινόμενα στα πολιτικά!

Βεβαίως όταν ένα θέμα μείζονος σημασίας όπως η μίσθωση της Νέας Αγοράς το φέρνεις για συζήτηση ελάχιστους μήνες πριν από τις εκλογές, τι περιμένεις; Ότι δεν θα σου βάλουν τρικλοποδιά;

Στη γωνία σε περίμεναν, δήμαρχε! Και οι σύμβουλοι της μειοψηφίας αλλά και κάποιοι δικοί σου ή πρώην δικοί σου! Προφανώς έπρεπε να το είχες προβλέψει διότι στην πολιτική δεν υπάρχουν άγιοι!

Ο κακός