Δράσεις προβολής από τον δήμο της Καρπάθου

"Η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου δεν «επαναπαύεται στις δάφνες» της τρέχουσας σεζόν και σε ένα ιστορικό υψηλό των αφίξεων" επισημάνθηκε στην εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου κ. Μιχάλη Λυτού.

Η εισήγηση αφορούσε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019 και τη σχετική έγκρισή του στην πρόσφατη τακτική του συνεδρίαση(24/10) του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε και τέθηκε το θέμα. 

"Η ταχέως ανερχόμενη επανεμφάνιση των γειτόνων όπως της Τυνησίας και της Αιγύπτου, αλλά και οι κινήσεις της Τουρκίας επιτάσσουν μία στάση εγρήγορσης." υπογράμμισε ο κ. Λυτός. “Εξάλλου δεν είναι λίγες οι «φωνές» από τους εγχώριους Τουριστικούς παράγοντες που μιλάνε για στασιμότητα ή και κάμψη της επόμενης σεζόν. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι αυθαίρετη η παραδοχή πως η Κάρπαθος διαθέτει τις «πρώτες ύλες» προκειμένου να ανταποκριθεί στη σύγχρονη διεθνή τουριστική ζήτηση. 

Χωρίς να παραβλέπεται η σημασία του εγχώριου τουρισμού, ο Δήμος Καρπάθου έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες δράσεις για την προσέγγιση των αγορών ενδιαφέροντος του νησιού, το άνοιγμα νέων, τη δημιουργία και εμπλουτισμό ειδικών προϊόντων, αλλά και την επιμήκυνση της σεζόν δημιουργώντας μάλιστα τις προϋποθέσεις για νέες απευθείας πτήσεις από Γερμανία. 

Η ανάγκη, λοιπόν, για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αγορών και αξιοποίηση των νέων ευκαιριών δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Με τη συνεχιζόμενη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων Τουριστικής προβολής, θα επιδιώξουμε να συνεχίσουμε το «χτίσιμο ενός οικοδομήματος» που λέγεται Τουριστική προβολή και μάρκετινγκ με δράσεις, εισηγήσεις, ιδέες και διαρκή ενασχόληση με το αντικείμενο.

Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραλείψουμε τις εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος. Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα, συμπληρώνουν την εικόνα των δυσκολιών. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται σημαντικά αν ληφθεί υπόψη πως ο προϋπολογισμός του Δήμου για την Τουριστική προβολή συρρικνώνεται ενώ πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες για στόχευση, συντήρηση ή ακόμα και άνοιγμα σε νέες αγορές.

Στόχοι: 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οι στόχοι μας εντοπίζονται στα παρακάτω θέματα:
• Επιμήκυνση της χρονική περιόδου
• Αύξηση των αφίξεων/διανυκτερεύσεων
• Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης.

Προκείμενου να βοηθήσουμε στην επίτευξη ή έστω στην προσέγγιση των παραπάνω στόχων είναι χρήσιμο οι προσπάθειες να επικεντρώνονται στη συντήρηση του μεριδίου σε αγορές του εξωτερικού που η Κάρπαθος έχει σημαντικές επιδόσεις χωρίς να αγνοούνται η Ελληνική αγορά και νέες υποσχόμενες αγορές. Στο πνεύμα αυτό, ενέργειες προβολής προτείνονται για τις αγορές, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Κύπρος, Αυστρία, Ιταλία, ΗΠΑ, Σκανδιναβία, Ρωσία, Μ. Βρετανία, Πολωνία κλπ. Παράλληλα, ευκαιρίες προβολής θα διερευνώνται σε διαρκή βάση σε όλες τις γεωγραφικές και θεματικές αγορές ενδιαφέροντος.

Με βάση τα παραπάνω:
1. Θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη των θεματικών, ειδικών και εναλλακτικών μορφών Τουρισμού. Θα αναζητηθούν στοχευμένες δράσεις που θα έχουν επίκεντρο, τα εξειδικευμένα προϊόντα της Καρπάθου, τον πολιτισμό/λαογραφία, τη γαστρονομία, τη πεζοπορία, τα μονοπάτια, τις καταδύσεις/ καταδυτικά μονοπάτια, το θρησκευτικό τουρισμό τις δραστηριότητες, τη φυσιολατρία κλπ. Με το σκεπτικό αυτό, θα προωθηθούν συνεργασίες με έγκριτους φορείς με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συμμαχιών για οφέλη σε αμοιβαία βάση (win-win συνεργασίες) σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

2. Προτείνεται η συμμετοχή σε καθιερωμένες εκθέσεις. Χωρίς να θεωρούμε πως η έκθεση είναι το παν, η εκθεσιακή παρουσία είναι χρήσιμη τόσο για τον προορισμό όσο και για τους ιδιώτες, ως  ο τόπος συνάντησης για στοχευμένες επαφές με το ταξιδιωτικό κοινό, πράκτορες ή δημοσιογράφους. Συμπληρωματικά θα διερευνώνται παράλληλες ενέργειες στο πλαίσιο των εκθέσεων όπου είναι εφικτό, θεωρηθεί αποδοτικό και είναι συμφέρον με δεδομένο το περιορισμένο προϋπολογισμό του Δήμου για τουριστική προβολή.

3. Ιδιαίτερη βαρύτητα προτείνεται να δοθεί σε ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων όπως η προσέλκυση δημοσιογράφων, η συμμετοχή σε οργανωμένα δημοσιογραφικά ταξίδια, η συμμετοχή σε ταξίδι τουριστικών πρακτόρων και tour operators σε αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού η παρουσίαση του προορισμού σε επιλεγμένο κοινό τουριστικών πρακτόρων/ δημοσιογράφων/ bloggers και η συμμετοχή σε road shows δηλαδή σε προγραμματισμένες συναντήσεις με πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού σε δύο ή και παραπάνω πόλεις
μίας γεωγραφικής αγοράς. Στην προσπάθεια αυτή ξεχωριστή θέση θα έχουν οι ειδικές ευκαιρίες προβολής.

4. Μαζί με τις εκθέσεις και τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, πρόβλεψη γίνεται και για δράσεις διαφημιστικής προβολής. Το έργο της προβολής του Δήμου δεν τελειώνει στα παραπάνω θέματα. Οι προσπάθειες του Δήμου ενισχύονται σημαντικά με την δραστηριότητα της Τουριστικής Επιτροπής και των τοπικών φορέων. Επιπλέον, προτείνεται η συνέχιση της συνεργασίας με εταιρία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ που θα βοηθά σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης.

Μια σημαντική διάσταση του έργου προβολής του Δήμου αφορά στον εντοπισμό ευκαιριών προβολής χωρίς κόστος, ή τουλάχιστον χωρίς σημαντική οικονομική επιβάρυνση όπως η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η προβολή και οι διενέργειες διαγωνισμών με δωρεάν φιλοξενίες σε έγκριτους ραδιοφωνικούς σταθμούς, η προσέλκυση δημοσιογράφων ή πρακτόρων με το ελάχιστο κόστος, η πρόκληση δωρεάν δημοσιότητας, η λειτουργία Γραφείου Τύπου στην Ελλάδα ή /και οι προγραμματισμένες συναντήσεις σε εκθέσεις. Στο πνεύμα αυτό, θα αναζητούνται στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες χωρίς χρηματική επιβάρυνση, με όφελος τόσο την προβολή του τόπου όσο και την εκπαίδευση των επαγγελματιών.

Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ενδεικτικές καθώς θα συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού νέων ευκαιριών προβολής σε άλλες αγορές ή ακόμη και στις υπάρχουσες."