Συγκροτήθηκε το  δ.σ. των δικαστικών  υπαλλήλων

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου.

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, που έγιναν στις 31 Οκτωβρίου, το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Δικαία Μάρκογλου
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Λαουδίκος
Γραμματέας: Ειρήνη Μαλανδράκη
Ταμίας: Βαλασία Κουμπιού
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννης Καρανικόλας