Λεξιστορείν: O δράκος

Η λέξη δράκος δηλώνει το γνωστό υπερφυσικό τέρας με τις τρομερές δυνατότητες. Η ετυμολογία της λέξης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καθώς προέρχεται από το αρχαίο ρήμα δέρκομαι  που σημαίνει «βλέπω , διακρίνω καθαρά» . Από την ετυμολογία αυτή πηγάζει κι η λαϊκή αντίληψη  πως ο μόνος κατάλληλος να φρουρεί μια περιοχή  ή έναν πολύτιμο θησαυρό είναι ένας δράκος λόγω της οξείας όρασής του . Κάτι τέτοιο το συναντάμε και στη μυθολογία, όταν στην Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας το φύλαγε ένας δράκος , αλλά και στα παραμύθια.