Διαγωνισμός για τις δημοτικές Θερμοπηγές στην Κάλυμνο

Ο Δήμος Καλύμνου ενέκρινε τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στα Θέρμα μετά των Δημοτικών Θερμοπηγών.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι μακροχρόνια-για 25 έτη- με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 25 έτη, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας του νησιού και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου.

H αξιοποίηση αφορά τις Ιαματικές Πηγές στα Θέρμα της Καλύμνου, δηλαδή του κτιριακού συγκροτήματος 700,055 τ.μ μετά του περιβάλλοντος χώρου συνολικής έκτασης 48.873,00 τ.μ.

Ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιουσίας τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής οικονομίας, εκμισθώνοντας ακίνητα για τουριστικούς σκοπούς με μακροχρόνια μίσθωση, η οποία είναι σαφώς ελκυστικότερη για τη δημιουργία τουριστικών μονάδων υψηλών προδιαγραφών.