Δωρεάν έλεγχος για τον διαβήτη

Δωρεάν έλεγχος διαβήτη, θα πραγματοποιείται το Σαββάτο (αύριο) στις 10 π.μ. στην πλατεία Κύπρου, με πρωτοβουλία της λέσχης Lions “Ηλιούσα” Ρόδου και με την βοήθεια του μικροβιολόγου του νοσοκομείου κ. Μαν. Σταυρούλη.
Η εκδήλωση οργανώνεται βάση του διεθνούς προγράμματος των Lions.