Λεξιστορείν: Ο εχθρός!

Η λέξη εχθρός είναι αυτός προς τον οποίο νιώθουμε αποστροφή, απέχθεια, μίσος, ο αντίπαλός μας.

Ετυμολογικά φαίνεται πως συνδέεται με το ουσιαστικό έχθος = το μίσος, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με το επίρρημα εκτός. Οπότε ο εχθρός αρχικά ήταν αυτός που ερχόταν απ’ έξω, ο εξωτερικός αντίπαλος.