«Αλαλούμ» με τον οικογενειακό γιατρό και στη Ρόδο!

Οι πολίτες και στη Ρόδο καλούνται πλέον να δηλώσουν τον οικογενειακό τους γιατρό, αλλά σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου στο νησί δεν υπάρχει ικανός αριθμός Οικογενειακών Ιατρών προκειμένου να καλύψουν όλο τον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να είναι ανεφάρμοστος ο θεσμός και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικός. 

Για τον λόγο αυτό, ο σύλλογος διαβεβαιώνει τους πολίτες των νησιών ευθύνης του, ότι θα συνεχίσουν να εξετάζονται από όλα τα μέλη του, ασχέτως της εγγραφής τους σε Οικογενειακό Ιατρό.

Β. Μ.