Λεξιστορείν: Ο δορυφόρος!

Η λέξη δορυφόρος χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει τα ουράνια σώματα  που περιστρέφονται γύρω από τους πλανήτες. Είναι μια σύνθετη λέξη από τις λέξεις δόρυ + φέρω κι είχε αρχική σημασία αυτόν που κρατάει το δόρυ. Χρησιμοποιούνταν για τους φρουρούς ισχυρών προσώπων, οι οποίοι  για  να  τους περιφρουρούν καλύτερα  περιστρέφονταν συνεχώς γύρω τους. Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό της περιστροφής πέρασε και στη σημερινή  σημασία των δορυφόρων των πλανητών.