Λεξιστορείν: Ακολούθησέ με!

Το ρήμα ακολουθώ έχει σήμερα τις σημασίες « πηγαίνω μαζί με κάποιον, τον μιμούμαι», «δέχομαι και εφαρμόζω μια θεωρία»  ή ως απρόσωπο «ακολουθεί» = συνεχίζεται.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το α το αθροιστικό και β’ συνθετικό τη λέξη κέλευθος = ο δρόμος.

Άρα ακολουθώ  κατά λέξη σημαίνει « βαδίζω στον ίδιο δρόμο με κάποιον».

Την λέξη κέλευθος την βρίσκουμε κι ως β’ συνθετικό στη λέξη ρηξικέλευθος (ρήγνυμι = σπάω + κέλευθος= η οδός) που σημαίνει « αυτός που ανοίγει νέους δρόμους, ο καινοτόμος».