Έργο τηλεμετρίας ύδρευσης στη Λέρο

Ο Δήμος Λέρου ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο “Τηλε-ελέγχου και Τηλεμετρίας του Δικτύου Ύδρευσης” του Νησιού της Λέρου, συμμετέχοντας στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Ε.Ο.Χ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) της τάξεως των 1.400.000 ευρώ.

Το έργο τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης στο νησί της Λέρου εγκαινιάζει μία νέα εποχή η οποία συμβαδίζει με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και τεχνολογικά πρότυπα και προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο για τους πολίτες όσο και για την υπηρεσία.

Πιο αναλυτικά μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι:
• Εύκολη συντήρηση και πρόληψη βλαβών
• Προσφορά υψηλής ποιότητας νερού στους πολίτες
• Εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και πόρων και αποδοτικότερη χρήση αυτών
• Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
• Αυτοματοποιημένος έλεγχος της λειτουργίας του δικτύου
• Απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχος των εγκαταστάσεων από ένα σημείο
• Έλεγχος της ποιότητας του προσφερόμενου ύδατος
• Καταγραφή όλων των γεγονότων και των δεδομένων που αφορούν βλάβες άλλα και την καθημερινή λειτουργία του συστήματος.

 


Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λέρου περιλαμβάνει περί τους 55 σταθμούς (αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις) τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την έκταση του νησιού. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η εποπτεία, ο έλεγχος και η συντήρησή τους αποτελούσε μέχρι σήμερα ένα πολύ δύσκολο έργο καθώς ήταν αδύνατο να ελέγχονται όλες οι εγκαταστάσεις παράλληλα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα λειτουργικά κόστη για τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου.

Με το νέο σύστημα τηλεμετρίας που εγκαταστάθηκε οι τεχνικοί και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέρου μπορούν να ελέγχουν όλο το δίκτυο ύδρευσης από ένα σημείο και μόνο, εκτελώντας χειρισμούς, αναγνωρίζοντας βλάβες άμεσα και μελετώντας στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι χρήστες του συστήματος έχουν άμεση πρόσβαση στο ισοζύγιο νερού χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν τοπικά σε κάθε σταθμό για να ελέγξουν τις ενδείξεις των μετρητικών οργάνων. Έχουν έτσι πλήρη εικόνα της λειτουργίας κάθε σταθμού και όποιων βλαβών μπορεί να προκύψουν.

 


Η λειτουργία όλου του δικτύου ύδρευσης είναι πλέον αυτόματη και η αρμόδια υπηρεσία παρεμβαίνει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται μεταβολή της λειτουργίας είτε λόγω βλάβης είτε λόγω συντήρησης.

Συμπληρωματικά με το έργο τηλεμετρίας εκτελέστηκαν και εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και διαρκής λειτουργία του.
Στο σύνολο του δικτύου ύδρευσης τοποθετήθηκε σύστημα αυτόματης χλωρίωσης του νερού, υψηλής ποιότητας.

Μέσω του συγκεκριμένου, τελευταίας τεχνολογίας συστήματος ανάλυσης, επιτυγχάνεται η χλωρίωση του προσφερόμενου νερού με ασφαλή τρόπο και εντός καθορισμένων ορίων ασφαλείας για τον άνθρωπο κάτι που μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε και το νερό έφτανε στους καταναλωτές χωρίς κανένα έλεγχο. Πλέον, το σύστημα μπορεί να μετράει το χλώριο που υπάρχει στο νερό και να συμπληρώνει αυτόματα μικροποσότητες χλωρίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το έργο τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης για το νησί μας, αποτελεί μία επένδυση με σίγουρο όφελος για τους πολίτες αλλά και για τους επισκέπτες της Λέρου. Η παροχή νερού στους καταναλωτές είναι πλέον ομαλή και υψηλής ποιότητας ενώ η αντιμετώπιση βλαβών και η αποκατάσταση της λειτουργίας είναι ταχύτερη και πιο αξιόπιστη. Επιπρόσθετα η εξοικονόμηση πόρων δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Λέρου να επενδύσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες και τις παροχές προς τους Δημότες.

Η Δημοτική Αρχή, πέτυχε, λειτουργώντας με σοβαρότητα και με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δήμου και του Αναδόχου του Έργου, να υλοποιήσει ένα ακόμα Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, που είναι εξειδικευμένο και πολύ χρήσιμο για το Δήμο.

Συνεχίζουμε, τη δύσκολη προσπάθεια, με Δημοπράτηση μεγάλων έργων άμεσα.