Λεξιστορείν: Είσαι χαμένο κορμί!

Η έκφραση «χαμένο κορμί» χρησιμοποιείται για έναν άνθρωπο άχρηστο κι αποτυχημένο.  

Η  λέξη κορμί τώρα παράγεται από τη λέξη  κορμός και  το αρχαίο ρήμα κείρω που σημαίνει «κουρεύω, κόβω».

Η ακριβής  σημασία  λοιπόν του κορμού είναι «το κυρίως  κομμάτι του δέντρου από τις ρίζες,  από το οποίο έχουν αποκοπεί τα κλαδιά».

Μεταφορικά η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει και το γνωστό γλυκό  κορμός μιας και έχει τη μορφή ενός κορμού δέντρου.