Λεξιστορείν: Το τίλιο!

Το τίλιο, το γνωστό φυλλοβόλο δέντρο με τις φαρμακευτικές ιδιότητες ανήκει στην κατηγορία των αντιδανείων.

Συγκεκριμένα έχει τις γλωσσικές του ρίζες στην ιταλική λέξη  tiglio και στη  λατινική tilia  με αναγωγή όμως στην αρχαιοελληνική λέξη πτελέα, το γνωστό μας δέντρο φτελιά.