Αναζητούνται κίνητρα για τους γιατρούς στα νησιά

Νέα δέσμη κινήτρων για την προσέλκυση ειδικευμένων γιατρών στα Κέντρα Υγείας και τα νοσοκομεία των άγονων και νησιωτικών περιοχών αναζητεί το υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πλήρους κάλυψης των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στις δημόσιες δομές τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή συστήνεται άμεσα Ομάδα Εργασίας, με σκοπό να εισηγηθεί και να διευκολύνει τη θεσμοθέτηση ενός πλέγματος επιπλέον οικονομικών-επιστημονικών-βαθμολογικών κινήτρων προσέλκυσης γιατρών και να συμβάλλει στο αναγκαίο αίσθημα «υγειονομικής ασφάλειας» των τοπικών κοινωνιών στα δυσπρόσιτα, ορεινά και νησιωτικά μέρη.   

Στη σχετική απόφαση για τη Συγκρότηση και τον Ορισμό Μελών Ομάδας Εργασίας για τον εξορθολογισμό του καθεστώτος των άγονων/δυσπρόσιτων περιοχών στο ΕΣΥ και επανεξέταση των Κινήτρων Προσέλκυσης Ιατρικού Προσωπικού ορίζεται ότι  την εν λόγω ομάδα θα αποτελούν οι:
1. Γεώργιος Αντύπας, υποδιοικητής  της 2ης Υ.Π.Ε.
2. Δημήτριος Κωστακιώτης, υποδιοικητής  της 6ης Υ.Π.Ε.
3. Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λήμνου.
4. Ανάργυρος Μαργιόλης, διευθυντής Κ.Υ. Αερόπολης.
5. Αναστασία Καβακλιώτου, συνταγματάρχης, ως εκπρόσωπος του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας.
6. Αγγελίνα Χατζοπούλου, συνεργάτης του αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Μαρία Μιχάκου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του υπουργείου Υγείας.
8. Μαρία Βαμβουρέλλη, επιστημονική συνεργάτης του υπουργού Υγείας.
9. Παναγιώτης Τζανετής, πρόεδρος ΕΚΑΒ.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κωστακιώτης, ενώ χρέη γραμματέως θα ασκεί η Βασιλική Ζαχοπούλου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊσταμένη του Τμήματος Ιατρών ΕΣΥ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του υπουργείου Υγείας.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας θα είναι δίμηνη, με αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι ήδη για τις εν λόγω περιοχές ισχύουν ως κίνητρα προσέλκυσης γιατρών επίδομα 400 ευρώ σε αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν σε περισσότερα από 400 άγονα περιφερειακά ιατρεία, προσαύξηση της προϋπηρεσίας, υποχρεωτική μετάθεση μετά από πενταετή θητεία σε δομή του ΕΣΥ που είναι σε καθεστώς άγονου Α΄ κλπ.