Λεξιστορείν: Ο Αχιλλέας!

Το όνομα Αχιλλέας έχει ταυτιστεί με τον γνωστό ήρωα του Τρωικού πολέμου, γιο του Πηλέα και βασιλιά των Μυρμηδόνων.

Αρκετές  ετυμολογίες  έχουν   προταθεί για τη λέξη με πιθανότερη αυτή που υποστηρίζει πως  πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το ρήμα αχεύω /αχώ = θλίβω, στενοχωρώ  και β’ συνθετικό τη λέξη λεώς/λαός.

Άρα  Αχιλλέας = αυτός που θλίβει και στενοχωρεί τον λαό (εννοείται της Τροίας).