Λεξιστορείν: Ας κάνουμε ειρήνη!

Η ειρήνη αποτελεί μια κατάσταση μεταξύ ατόμων ή λαών κατά την οποία οι ανθρώπινες σχέσεις  λειτουργούν αρμονικά  και χωρίς βίαιες αντιπαραθέσεις.

Αποτελεί μια μόνιμη κατάσταση σε σχέση με συνώνυμους όρους (ανακωχή κι εκεχειρία) και προέρχεται από το αρχαίο ρήμα είρω=συναρμολογώ, ενώνω, συνδέω.