Αθάνατες ιστορίες του Μεσοπολέμου: Ο Τάσος Χαραλάμπης απευθύνεται  στους απεσταλμένους των διεθνών Μέσων

Παρουσίαση Κώστας Τσαλαχούρης

Η συνέντευξη του Τάσου Χαραλάμπη στο ξενοδοχείο με του απεσταλμένους των ελληνικών και ξένων Μέσων ενημέρωσης, συνεχίζεται

»Εννοεί, όμως, αμέσως το σφάλμα του και το διορθώνει:
-Αγαπιόμαστε με την πριγκίπισσα από πολύν καιρό. Όχι από είκοσι ημερών, όπως εγράψατε. Εγώ ήθελα να σας ιδώ από προχθές. Αλλά η συγκίνησις, βλέπετε, οι φασαρίες με τον γάμο,  ο…
-Θα μας τα πήτε, τώρα.

»Έχει μαλακώσει πλέον και αφηγείται με διακεκομμένας φράσεις:
-Με την πριγκίπισσα είχαμε γνωρισθή από το περυσινό καλοκαίρι στη Ρόδο. Αγαπηθήκαμε σχεδόν αμέσως και από τότε σχεδιάσαμε να παντρευθούμε. Με ρώτησε αν την θέλω. Εγώ το σκέφθηκα πολύ. Αλλά είδα ότι και η καρδιά μου αυτό ήθελε.

»Εις το σημείον αυτό, ο νεαρός κατακτητής, διά να δείξη «ποιο πρόσωπο είναι», σπεύδει να δηλώση ότι ομιλεί, εκτός της ελληνικής, απταίστως τρεις ξένας γλώσσας. Ένας από το περιβάλλον του ακόμη  παρέχει  την πληροφορίαν  ότι κατάγεται εκ καλής οικογενείας· οικογενείας, όμως, η οποία ητύχησε και δι’ αυτό ο ωραίος Τάσος ηναγκάσθη να ζητήση βιοποριστικόν επάγγελμα και να εγκαταλείψη τα σχέδιά του, όπως γίνη επιστήμων. Λόγω της γλωσσομαθείας του ήτο καμαριέρης και τσιτσερόνε(1)  των υψηλών προσωπικοτήτων που κατέλυαν εις το «Ξενοδοχείον των Ρόδων».
 

Σχόλιο του γαλλικού περιοδικού SYRANO, την Παρασκευή 16  Οκτωβρίου 1936, για τις φήμες ότι το Χόλυγουντ θα γυρίσει ταινία το ειδύλλιο Τάσου-Αζζά
Σχόλιο του γαλλικού περιοδικού SYRANO, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 1936, για τις φήμες ότι το Χόλυγουντ θα γυρίσει ταινία το ειδύλλιο Τάσου-Αζζά


-Επήγατε τέλος πάντων εις την Βαγδάτη; τον ερωτώμεν.
-Με την πριγκίπισσα είχαμε δώση ραντεβού στην Αθήνα, δια να κάμουμε τους γάμους μας. Πήγα, όμως, στη Βαγδάτη δια να συναντήσω τη γυναίκα μου. Δεν κατώρθωσα, όμως, να την συναντήσω γιατί ήταν κλεισμένη στο παλάτι της. Συνεννοηθήκαμε, όμως, με άλλον τρόπον!..»

Η  καλπάζουσα φαντασία των ρεπόρτερ της εποχής, γίνεται πιο αεικίνητη, ανεξάντλητη, αστείρευτη και μπορεί να γραφτεί χωρίς φόβο, αχαλίνωτη.

Και το κείμενο της εποχής συνεχίζει πιο συναρπαστικό αλλά συζητήσιμο, μακριά από την πραγματικότητα όπως θα δούμε στην ανάγνωση των ντοκουμέντων που βρέθηκαν, ύστερα από πολλές δεκαετίες, και χάρις στο…ελαφρύ χέρι των μυστικών υπηρεσιών των χωρών που τους ενδιέφερε η υπόθεση, και το απαθανάτισμα του γεγονότος από δημοσιογράφους, που γράφοντας έτσι χαλαρά ένα τρυφερό ειδύλλιο, έγραψαν ιστορία. Ιστορία γλυκιά, δραματική, υπέροχη, όπως τα παραμύθια. Έτσι μας πληροφορεί η σχετική ειδησεογραφία, ελληνική και ξένη.

Και προσθέτει ο Τάσος χαμογελώντας:
-Δεν περιπλανήθηκα στην έρημο, όπως μου είπαν ότι διεδόθη.
»Συνοψισμός λοιπόν του παραμυθένιου αυτού ειδυλλίου, είναι ότι ο ωραίος Τάσος, συνηντήθη με την Σαχραζάτ(2) του εις Ρόδον, και αφού τα έψησαν, ανέβαλαν την ένωσί τους δια τον επόμενον χρόνον. Η θερμή πριγκίπισσα εχαρτζιλίκωσε(3) γενναία τον αγαπημένον της, ο οποίος και εγκατέλειψε το επάγγελμά του δια να επιδοθή εις την πραγματοποίησιν, των τρυφερών ονείρων των.
 

Ο πατέρας της πριγκίπισσας Αζζά, βασιλιάς Φαϋζάλ, με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας  Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ
Ο πατέρας της πριγκίπισσας Αζζά, βασιλιάς Φαϋζάλ, με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ


»Τα φλογερά της γράμματα τον εκάλεσαν εις την Βαγδάτην. Μετέβη εκεί, κατά τας αρχάς της ανοίξεως, αλλά δεν κατώρθωσε να την συναντήση, ούτε να την ιδή και ο ωραίος Τάσος εφλέγετο. Εφλέγετο και εκείνη περισσότερον και του παρήγγειλε να επισπεύση τα του γάμου των. Το γενναιότερο «μπαξίσι(4)», το οποίον του έστειλε, ήλθε εις τας Αθήνας προ ολίγων ημερών, όπου εξύφανε την τρομερά του συνωμοσία. Ο κ. Καράκαλος, συγγενής του μακρυνός, τον εβοήθησε και προχθές με κινηματογραφικήν ταχύτητα, έγινεν η βάπτισις και ο γάμος εις το Ελληνικό.  
 

Το ζεύγος Χαραλάμπη λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για Ρόδο (Από τα ΝΙΟΧΩΡΙΤΙΚΑ του Αντώνη Βρατσάλη)
Το ζεύγος Χαραλάμπη λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για Ρόδο (Από τα ΝΙΟΧΩΡΙΤΙΚΑ του Αντώνη Βρατσάλη)


»Υπεβλήθη ακόμη η ερώτησις εις τον ήρωα, αν θα μείνη πολύ καιρό στην Αθήνα.
 -Λογαριάζω να μείνω μερικές ημέρες. Κατόπιν θα πάω εις την πατρίδα μου την Ρόδο, και απ’ εκεί εις την Ιταλίαν.
»Του υποβάλλεται ακόμη μία ερώτησις:
-Είναι δυνατόν να ειπή δυό λόγια η πριγκίπισσα;
»Εκρήγνυται πάλιν εις θυμούς:
-Αυτό, αδύνατον. Όχι! όχι!

»Και προσθέτει:
-Τι να σας ειπή η πριγκίπισσα; Αυτά που σας λέγω εγώ είναι όλα και όλα.

»Και μετά μίαν… πριγκιπικήν υπόκλισιν ο κ. Τάσος Χαραλάμπης,  έσπευσε να αποσυρθή εις τα ιδιαίτερά του δωμάτια, όπου η υψηλοτάτη τον ανέμενε.

»Και έφυγεν ήσυχος ότι ετήρησε το απαραβίαστον της μορφής του από τον φωτογραφικόν φακόν. Αλλά μετά πολλούς κόπους και βάσανα οι αθεόφοβοι φωτορεπόρτερς, εκδικούμενοι την προς αυτούς οργίλην τακτικήν του, την ανεκάλυψαν εις ένα συγγενικό σπίτι και την παραδίδουν διά των εφημερίδων εις την δημοσιότητα.
 

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας  «Μακεδονία»
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακεδονία»


Εν τω μεταξύ και μέχρι του απογεύματος το τρυφερόν ζεύγος επέρασε και δραματικάς κάπως ώρας. Δεν ήσαν μόνον αι δημοσιογραφικαί ενέδραι και τα τηλεφωνήματα από το Λονδίνον, το Παρίσι, την Ρώμην και την Αίγυπτον, από όπου εκαλούντο να δώσουν μίαν συνέντευξιν και ηρνούντο, αλλά και η παρέμβασις των στρατιωτικών, των δικαστικών και των αστυνομικών Αρχών. 

Τους διπλωματικούς αντιπροσώπους της Αγγλίας και Τουρκίας δεν εδέχθη, με την δήλωσιν, ότι είναι πλέον Χριστιανοί και Ιταλοί υπήκοοι, ώστε να μην αισθάνωνται την υποχρέωσιν να δεχθούν παρέμβασιν εις τα οικογενειακά των. Εδέχθησαν, όμως,  τον αντιπρόσωπον της ιταλικής Πρεσβείας, της οποίας εζήτησαν, την προστασίαν…».

Δεν ακολουθούμε, στο σημείο αυτό, τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Η άγρα… αναγνωστικού κοινού, φτάνει στα όρια-μπορεί να γραφτεί χωρίς φόβο, της χυδαιότητας. Απάντηση σε όλα αυτά υπάρχει. Ενώ ένας μικρός αριθμός εντύπων της Αθήνας και του αποδήμου Ελληνισμού-ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια και τη Νέα Υόρκη-τη χυδαιότητα τη μεταφράζουν στις λέξεις πλείστον σε πλύστρον-αυτές οι εξωτικές πριγκήπισσες είνε ως επί το πλύστρον άσχημες και ότι μυρίζουν…πλυσταριό, και… και… ο διεθνής Τύπος, αφιερώνει με σοβαρότητα στο ρεπορτάζ, στήλες ολόκληρες, στα πρωτοσέλιδά του και τις αναλύσεις του για το τρυφερό ειδύλλιο.

Ο έρωτας αυτός είχε παγκόσμια απήχηση. Δεν ήταν λίγο μια απόγονος του Προφήτη-η οικογένειά της προερχόταν κατευθείαν απ’ αυτήν του Μωάμεθ- να απαρνηθεί τη θρησκεία της για έναν κοινό θνητό και να ασπαστεί την Ορθοδοξία!..

 

Η «Πατρίς» για το ειδύλλιο. Κύριο θέμα της εφημερίδας
Η «Πατρίς» για το ειδύλλιο. Κύριο θέμα της εφημερίδας

 

Ήταν κάτι  το ασύλληπτο. Και όταν σκοτώθηκε ο αδελφός της βασιλιάς του Ιράκ και προέκυψε θέμα διαδοχής, τότε η ειδησεογραφία ξεπέρασε κάθε όριο, αφού έφτασε μέχρι τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, όπου ζούσε η Αζζά με το σύζυγό της Τάσο Χαραλάμπη. Ό,τι γράφεται παρουσιάζεται ειδησεογραφικά ως γεγονός με διεθνή απήχηση.

Παράδειγμα: Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 1936 το ειδικό για τις Τέχνες περιοδικό «SYRANO», δημοσιεύει την είδηση υπό τύπον σχολίου(5), ότι «στις πρώτες τους σελίδες οι αγγλικές εφημερίδες δημοσιεύουν τη φωτογραφία της αδελφής του βασιλιά του Ιράκ, που παντρεύτηκε τον κ. Χαραλάμπη, ξενοδοχοϋπάλληλο Έλληνα, στο παλάτι (ξενοδοχείο) όπου διέμενε. Η ερωτευμένη πριγκίπισσα αρνήθηκε τρία εκατομμύρια από το Χόλυγουντ για να δεχτεί να γυριστεί ταινία η περιπέτειά της. Οι φίλοι της ωραίας Ανατολίτισσας νομίζουν ότι η πριγκίπισσα θα είναι σύμφωνη όταν το Χόλυγουντ ρίξει στα πόδια της Κας Χαραλάμπη ένα χειρόγραφο συμβόλαιο.

Στις 14 Οκτωβρίου 1936, στη στήλη της για τον κινηματογράφο, η  εφημερίδα των Παρισίων «L’ Intransigeant», δημοσιεύει πρώτη είδηση με τίτλο «Θόρυβος που τρέχει(6)» και υπότιτλο, ότι μια αμερικανική εταιρεία προσφέρει 30.000 δολάρια στην πριγκίπισσα του Ιράκ  για να γυριστεί φιλμ.    
Γράφει λοιπόν, ότι η πριγκίπισσα του Ιράκ αρνήθηκε τριάντα χιλιάδες δολάρια, που μια μεγάλη εταιρεία, αμερικανική, της πρόσφερε, για να γυρίσει με το σύζυγό της το ρόλο ενός βασιλικού ζεύγους της Ανατολής. Υπενθυμίζουμε ότι η πριγκίπισσα του Ιράκ εγκατέλειψε την Αυλή και τα πλούτη και παντρεύτηκε έναν ξενοδοχοϋπάλληλο (7), τον Αναστάσιο Χαραλάμπη.

Ο αδελφός της, ο βασιλιάς Γαζή, την έδιωξε από την κοινωνική της τάξη-ο έρως ήταν πιο δυνατός, και η πριγκίπισσα Αζζά και ο σύζυγός της, ζουν ευτυχισμένοι με 400 δολάρια ετησίως , που προέρχονται από τα δικά της εισοδήματα( 8). Ο πρίγκιπας Χαραλάμπης(9) επιμένει στην άρνησή του να δεχτεί τα ποσά που του προσφέρουν για να απαρνηθεί  την πριγκίπισσα(10).

ΑΥΡΙΟ: Παραλήρημα για το γάμο Τάσου Αζά, πλάθονται απίθανες ιστορίες...

 

Τελευταία φωτό  του βασιλιά Γαζή έξι ημέρες πριν το θάνατό του,  στα εγκαίνια  του φράγματος Kut
Τελευταία φωτό του βασιλιά Γαζή έξι ημέρες πριν το θάνατό του, στα εγκαίνια του φράγματος Kut