Εισπράκτορας του ΡΟΔΑ βρήκε διαμάντι αξίας και το παρέδωσε

Εις λεωφορείον ΡΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡ ΑΝΕΥΡΕ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ
Την παρελθούσαν Τρίτην ο εισπράκτωρ του Ρ.Ο.Δ.Α. κ. Μιχαήλ Γουδής ανεύρε εντός του λεωφορείου αδάμαντα αξίας 20.000 δραχμών τον οποίον παρέδωσε ολίγον αργότερον εις την κάτοχόν του.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Προς την εν Βαλτιμόρη διαμένουσαν αγαπητήν μου εξαδέλφην Χαρίκλειαν Α. Αντωνά και τα αγαπητά επίσης τέκνα της διαβιβάζω τα θερμότατα συλληπητήριά μου επί τη απωλεία του προσφιλούς συζύγου και πατρός των Αντ. Αντωνά εκ Μαλώνας και εύχομαι την άνωθεν παρηγορίαν προς επούλωσιν του μεγάλου πόνου των.
ΠΑΥΛ. Γ. Χ”ΚΩΝ/ΝΟΥ


ΑΠΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ OI ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας από της 18ης Μαρτίου θα αρχίσουν να αφικνούνται εις την πόλιν μας “γκρουπ” περιηγητών εκ των Σκανδιναβικών χωρών διά ολιγοήμερον παραμονήν.
Καθ’ α πληροφορούμεθα από της 20ης Μαρτίου θα αρχίσει η προσέλευσις τουριστών εκ διαφόρων χωρών οι οποίοι θα διαμένουν εις το ξενοδοχείον της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ο “Ήλιος”.  

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Από την σήμερον θ’ αρχίσουν να καταφθάνουν εις την Ρόδον οι επίσημοι, Έλληνες και Γιουγκοσλάβοι οι οποίοι θα μετάσχουν των συνομιλιών του Προέδρου Τίτο και του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, ή θα λάβουν μέρος εις την υποδοχήν του Προέδρου. Προς τούτο σήμερον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μπουφίδης, ο οποίος θα επιληφθή λεπτομερειών του προγράμματος παραμονής των αφιχθησομένων επισήμων. Εν τω μεταξύ, υπό του Δήμου Ρόδου ήρχισαν αι προετοιμασίαι διά την διακόσμησιν της παραλιακής λεωφόρου Μανδρακίου.

ΕΟΡΤΑΣ ΤΡΥΓΗΤΟΥ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Ως ανεκοινώθη υπό του ιδρυθέντος εν Ρόδω Σωματείου της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης κατά την τρέχουσαν τουριστικήν περίοδον θα διοργανωθούν εις Ρόδον τρεις εορταί ήτοι του τρυγητού περί το τέλος Σεπτεμβρίου, των Σφουγγαράδων αρχάς Σεπτεμβρίου και του κυνηγίου αρχάς Οκτωβρίου. Επίσης καθ’ όλην την τουριστικήν περίοδον θα διοργανούνται εκδρομαί εις τας νήσους του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος και νυκτερινοί περίπατοι εις Ρόδον.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΝΤΑΥΘΑ
Μεθαύριον Κυριακήν θα λάβει χώραν εις Ρόδον συγκέντρωσις κατά την οποίαν θα συζητηθούν διάφορα προβλήματα της Μέσης Παιδείας. Η συγκέντρωσις θα πραγματοποιηθεί εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου την 11ην πρωινήν της Κυριακής, με συμμετοχήν των πνευματικών ανθρώπων της Ρόδου, θα ομιλήσουν δε διάφοροι ομιληταί. Η συγκέντρωσις αύτη, οργανούται υπό της Ενώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Δωδ/σου.