Στη Ρόδο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για τις συνομιλίες με τον Τίτο

Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΙΤΟ

Σήμερον την μεσημβρίαν αφικνείται εις Ρόδον ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής συνοδευόμενος υπό του Υπουργού κ. Αβέρωφ. Ο κ. Πρωθυπουργός θ’ αφιχθή δι’ εκτάκτου αεροπλάνου, προκειμένου να υποδεχθή τον αφικνούμενον την Δευτέραν Πρόεδρον της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στρατάρχην Τίτο, μετά του οποίου θα έχη συνομιλίας εξαιρετικής σημασίας.

Τον κ. Πρωθυπουργόν θα υποδεχθούν σήμερον εις το αεροδρόμιον ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και τα προεδρεία διαφόρων Συλλόγων και Σωματείων.


ΑΦΙΞΙΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Προχθές το απόγευμα διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον προκειμένου να παραστή εις την υποδοχήν του Προέδρου της Γιουγκοσλαβίας κ. Τίτο ο επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Αχιλλεύς Μερασκεντής.

Ο κ. Μερασκεντής θα παραμείνη εις Ρόδον επί ολίγας ημέρας προκειμένου να προβή εις επιθεωρήσεις των ενταύθα τμημάτων Χωροφυλακής.

ΤΟ “ΛΕΩΝ” ΚΑΙ ΤΟ “ΑΛΦΕΙΟΣ”
ΧΑΝΙΑ 28. Σήμερον απέπλευσεν εκ Σούδας το αντιτορπιλλικόν “Λέων” και το αρματαγωγόν “Αλφειός” μεταφέροντα εις Ρόδον αγήματα προς απονομήν τιμών εις των στρατάρχην Τίτο.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Χθες αφίκοντο αεροπορικώς πολλοί διπλωματικοί υπάλληλοι εξ Αθηνών, Έλληνες και Γιουγκοσλάβοι. Μεταξύ άλλων αφίκοντο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γκούρας, ο πρεσβευτής-Ξεναγός του προέδρου Τίτο κ. Χριστόπουλος κ.ά.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Χθες αφίκοντο εις Ρόδον διά τετρακινητηρίου αεροπλάνου εκ Λαοδικείας Συρίας, πολλοί Γιουγκοσλάβοι δημοσιογράφοι.

Ο ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης εδέχθη επίσκεψιν του παρεπιδημούντος πρεσβευτού της Γιουγκοσλαβίας εις την Ελλάδα κ. Μίλκοβιτς, μετά του οποίου συνεζήτησεν επί της επικειμένης αφίξεως του Προέδρου Τίτο.

ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ
Εκπρόσωπος της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Ρόδου, μας ανεκοίνωσεν ότι κατά την τουριστικήν περίοδον, οι περισσότεροι επισκέπται της βιβλιοθήκης είναι ξένοι περιηγηταί. Κατά μέσον όρον, επισκέπτονται την βιβλιοθήκην 30 ξένοι ημερησίως, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως δι’ ιστορικά έγγραφα και παλαιά σπάνια βιβλία.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αύριον εις άπαντα τα Σχολεία Κατωτέρας, Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως δεν θα λάβουν χώραν διδασκαλίαι ένεκα της αφίξεως του Προέδρου της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας κ. Τίτο.