“Κούρεμα” 75% σε δάνειο από το Ειρηνοδικείο Ρόδου

«Κούρεμα» σε ποσοστό κατά 75% πέτυχε συμπολίτισσά μας με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, για το δάνειο σε ελβετικό φράγκο που είχε συνάψει για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Η 46χρονη η οποία είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού το οποίο και μεγαλώνει μόνη της, προσέφυγε στη δικαιοσύνη διά των δικηγόρων της κ.κ. Κατερίνας Μαραγκού και Βασιλικής Σαββάκη καταφέρνοντας έτσι από τις περίπου 233.000 ευρώ που ήταν οι αρχικές τις οφειλές προς τράπεζες να καλείται τώρα να καταβάλει σε μηνιαίες δόσεις τις περίπου 57.000 ευρώ!

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση της 46χρονης, το 2007 προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει το σπίτι (κύρια κατοικία) στο οποίο διαμένει μέχρι και σήμερα μαζί με το ανήλικο παιδί της, προέβη στη λήψη δανείου σε ελβετικά φράγκα ύψους 167.000 ευρώ. Το δάνειο συμφωνήθηκε να αποπληρωθεί σε 348 μηνιαίες δόσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο με τις δόσεις να ανέρχονται στα 1.270 περίπου ελβετικά φράγκα δηλαδή σε περίπου 785 ευρώ το 2007, σε 838 ευρώ το 2009, σε 965 ευρώ το 2010, σε 1049 ευρώ το 2012 και σε 1.173 ευρώ το 2015 με αποτέλεσμα λόγω της αλλαγής στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων οι δόσεις συνεχώς να αυξάνονται. Παράλληλα λόγω της κρίσης, ο μισθός που ελάμβανε από την εργασία της η 46χρονη μειώνονταν συνεχώς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της και τις δόσεις του δανείου για το οποίο μάλιστα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης για την πρώτη κατοικία που διαθέτει.

Η συνολική οφειλή έως τον Νοέμβριο του 2015 οπότε και συζητήθηκε η αίτηση της 46χρονης από το δικαστήριο, ανερχόταν στο ποσό των 233.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αξιολογώντας όλα τα στοιχεία αυτά, καθώς και το γεγονός ότι για τουλάχιστον δύο χρόνια η 46χρονη είχε σταματήσει να εργάζεται καθώς είχε να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας του ανήλικου παιδιού της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα αυξημένα έξοδα τα οποία είχε να καλύψει.

Έτσι το δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει την αίτηση της 46χρονης και αποφάσισε να καταβάλλει το ποσό των 192,10 ευρώ επί 36 μήνες, αλλά και για να διασώσει την κατοικία της το ποσό των 207,90 ευρώ μηνιαίως για 20 χρόνια. Η καταβολή αυτών των δόσεων θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Δηλαδή συνολικά η 46χρονη θα καταβάλει το ποσό των περίπου 57.000 ευρώ.
Με την ίδια απόφασή το δικαστήριο εξαιρεί την πρώτη  κατοικία της 46χρονης από τυχόν εκποίηση.