Προγραμματική σύμβαση  για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης της Ρόδου

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Λ.Τ.) για την εκτέλεση του έργου της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης από τη Θαλασσινή Πύλη μέχρι το λιμάνι της Ακαντιάς, αποφασίστηκε, εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου.

Στο έργο αυτό,  το προηγούμενο διάστημα, έχει γίνει αναφορά, κατ’ επανάληψη, από τη Δημοτική Αρχή και το Λ.Τ. καθώς αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σχεδιασμούς τους. Όπως ανέφερε, εισηγούμενος το θέμα, στο δ.σ.  ο Αντιδήμαρχος Τέρης Χατζηιωάννου, ένας από τους βασικούς στόχους για την εκτέλεση του έργου αυτού είναι η ανάγκη ολοκλήρωσης της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου που έχει ξεκινήσει από το 2006, για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής θα έχει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη την πόλη της Ρόδου, για τη λειτουργία των λιμανιών, την ανάδειξη των μνημείων και του φυσικού κάλλους της περιοχής και για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων της Μεσαιωνικής Πόλης, των Ροδίων, των επισκεπτών και των τουριστών (κρουαζιέρας και μη).

Η περιοχή του έργου
Σύμφωνα, λοιπόν, με την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η γεωγραφική περιοχή του έργου περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Θαλασσινής Πύλης έως τον κόμβο στην περιοχή Κόβα.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη χερσαία λιμενική ζώνη και τους κοινόχρηστους χώρους και δρόμους στις εξής περιοχές:
Από την περιοχή της Θαλασσινής Πύλης έως και την ευρύτερη περιοχή της «Κολώνας», από την Ακτή Σαχτούρη έως και την ευρύτερη περιοχή της υφιστάμενης εισόδου του τουριστικού λιμανιού, από την Ακτή Προμηθέως έως και την ευρύτερη περιοχή της εισόδου στη Μεσαιωνική Τάφρο και την Πύλη της Ακαντιάς.

Επίσης, στη μελέτη περιλαμβάνονται και ορισμένες επεμβάσεις στην περιοχή από την Πύλη Απ. Παύλου έως και την Πύλη Αρνάλδου, που αποτελούν φυσική συνέχεια των παραπάνω αλλά και των επεμβάσεων της εγκεκριμένης μελέτης του 2007 που υλοποιηθήκαν σε δυο φάσεις, το 2010 και το 2014.
Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν τη συνέχεια του ποδηλατοδρόμου έως την πύλη Απ. Παύλου και τη διαρρύθμιση του χώρου στάθμευσης στα βόρεια της πύλης Αρνάλδου έως την Πύλη Ταρσανά.

Η χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμούς του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότησή του από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα πλαίσια    του «Αναπτυξιακού Προγράμματος ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017 – 2020» (Εθνικό σκέλος ΠΔΕ), ανέρχεται στο ποσό των 1.700.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Το Λ.Τ. θα συμμετέχει στο προϋπολογισμό του έργου, με ποσό 900.000,00€ που προέρχεται από ίδιους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου με βάση την Απόφαση Ένταξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι τις 31/12/2020, όσο δηλαδή και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Παράλληλα, θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή εποπτείας και παρακολούθησής του με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συμβαλλόμενων.

Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι, βέβαια, ο ορθός προγραμματισμός, η εκτέλεση και επίβλεψη του έργου. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει εκτός από τη χερσαία λιμενική ζώνη που είναι αρμοδιότητα του ΛΤ, κοινόχρηστους χώρους, αρμοδιότητας του Δήμου, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής επέμβασης βρίσκεται εντός κηρυγμένης μνημειακής ζώνης, η οποία ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Επομένως, η προγραμματική σύμβαση αφορά στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από το Δήμο Ρόδου (Φορέας Υλοποίησης), στο Λ.Τ. (Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα), στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης το οποίο βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης Χερσαίας Ζώνης του λιμανιού της Ρόδου καθώς και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από το Υπουργείο (Φορέας Υλοποίησης), στο Λ.Τ., στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης, το οποίο βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης Χερσαίας Ζώνης λιμανιού.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησής του θα είναι το Λ.Τ. για τη συντήρηση του ξύλινου πεζοδρόμου, των υπερκείμενων και υποκείμενων τμημάτων και της θεμελίωσής του, σε όλο το μήκος του, μέχρι και την εξωτερική (προς τα τείχη) παρειά του στηθαίου που το ορίζει.  Από το σημείο αυτό και προς το χερσαίο τμήμα του έργου, δηλαδή από τον ποδηλατόδρομο και προς τα τείχη, τα υπερκείμενα και υποκείμενα τμήματα, οι αποχετεύσεις, το πράσινο και τα οδοστρώματα, θα συντη­ρούνται από το Δήμο Ρόδου.