Λεξιστορείν: Ο σκόπελος!

Σκόπελο κυριολεκτικά ονομάζουμε τον ψηλό βράχο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας αλλά και μεταφορικά το σοβαρό και δύσκολο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε.

Ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα σκοπώ = εξετάζω, παρατηρώ, καθώς είναι  ο βράχος που, λόγω του  ύψους του,  μοιάζει σαν σκοπός, σαν παρατηρητής της θάλασσας.