Συνεχίζεται η ευημερία  των αριθμών στο Νότιο Αιγαίο

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν ποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους κατοίκους βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με 22.204 ευρώ και το μικρότερο η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με 11.432 ευρώ.

Μάλιστα η Αττική έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο με 47,5% στη δημιουργία της Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας.

Επιπλέον βελτίωση καταγράφεται στους οικονομικούς δείκτες της έρευνας Μαρτίου 2019 της Pulse RC στην Αττική, για λογαριασμό του ΕΒΕΑ – σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του Νοεμβρίου 2018, με περισσότερους συμμετέχοντες, από την προηγούμενη φορά, εκφράζουν αισιοδοξία (42% έναντι 34%) για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση αν και το γενικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό με τους περισσότερους να δηλώνουν απαισιόδοξοι.

Η λίστα με τις περιοχές ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι η εξής:
Αττική - 22.204 ευρώ
Νότιο Αιγαίο - 17.769 ευρώ
Ιόνια Νησιά - 15.182 ευρώ
Στερεά Ελλάδα - 14.727 ευρώ
Δυτική Μακεδονία - 14.361 ευρώ
Κρήτη - 13.811 ευρώ

Πελοπόννησος - 13.579 ευρώ
Κεντρική Μακεδονία - 12.880 ευρώ
Θεσσαλία - 12.662 ευρώ
Βόρειο Αιγαίο - 12.266 ευρώ
Δυτική Ελλάδα - 12.058 ευρώ
Ήπειρος - 11.785 ευρώ
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη - 11.432 ευρώ.