Λεξιστορείν: Η γαστρονομία!

Η λέξη γαστρονομία είναι σύνθετη. Ως α’ συνθετικό έχουμε τη λέξη «γαστήρ» (κοιλιά) και β’ συνθετικό το ρήμα  «νέμω» (διοικώ, ρυθμίζω).

Άρα η ερμηνεία της λέξης είναι «η τέχνη του να ρυθμίζεις το στομάχι», η τέχνη για την προετοιμασία και τη δημιουργία ενός απολαυστικού γεύματος με χαρακτηριστικά που να ικανοποιούν το στομάχι.