Μαρία Παπαβασιλείου: Aπολογισμός έργων στο Ασκληπιείο

Δημόσιο απολογισμό για όσα έγιναν στη διάρκεια της θητείας της (2014 – 2019) στη Δημοτική  Κοινότητα Ασκληπιείου, προχώρησε η πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου κα Μαρία Παπαβασιλείου.

Στον απολογισμό της αναφέρει συγκεκριμένα η κα Παπαβασιλείου:
«Οι κοινότητες λειτουργούν ως μέρος του συνόλου της αυτοδιοίκησης χωρίς διοικητική, ελεγκτική κι εκτελεστική εξουσία, δηλαδή δεν έχουν δικό τους προϋπολογισμό, δεν προσλαμβάνουν δικό τους προσωπικό, δεν εκπονούν οι ίδιες μελέτες, δεν δημοπρατούν οι ίδιες έργα κ.λπ., με βάση τον νόμο 3852/2010, Καλλικράτη.

Αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του πολίτη με τον Δήμο, την Περιφέρεια, το Κεντρικό Κράτος. Μεριμνούν για όλους τους τομείς με την έκφραση ΓΝΩΜΗΣ. Λειτουργούν έχοντας καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Έτσι λειτούργησε και η Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου, με πνεύμα συνεργασίας και υπηρετώντας αξίες.

Στη διάρκεια της αυτοδιοικητικής θητείας και πορείας υπέβαλε ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ πενταετίας, έναν επιθυμητό σχεδιασμό. Επικοινώνησε με κάθε τρόπο και πραγματοποίησε συχνές επαφές και συναντήσεις με Υπουργεία, με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου – Υπηρεσίες και ιδιαίτερα την Ενότητα Νότιας Ρόδου, τις Δημοτικές, Μικτές και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ΔΕΥΑΡ – ΔΕΔΔΗΕ), τους Συλλόγους, τις Ενώσεις, το Λιμενικό Ταμείο, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, τους ιδιώτες και τους πολίτες. Οι προτάσεις και τα αιτήματά μας εισακούστηκαν, μελετήθηκαν, προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό.

Αναλυτικότερα, στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ενότητας της Νότιας Ρόδου, για το 2014 έως το 2019:

Για την Αγροτική Οδοποιία:  Εκτελέσθηκε έργο ύψους 580.000 ευρώ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Δήμος Ρόδου) στην ενότητα Νότιας Ρόδου, έργο του Δήμου Ρόδου.

Για τη Δημοτική Οδοποιία:  Εκτελέστηκε η Α’ Φάση Ασφαλτοστρώσεων και βελτίωσης βατότητας δημοτικών δρόμων. Έργο προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, του Δήμου Ρόδου, κυρίως δρόμους που είχαν διανοιχθεί 20 χρόνια πριν, κι ακολουθεί η Β’ Φάση.

Για την Καθαριότητα – Περιβάλλον - Ανακύκλωση:
Εντάχθηκε στο πρόγραμμα καθαριότητας που αφορά όλο το νησί με τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Απέκτησε νέα Οχήματα, Κάδους Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, τοποθετήθηκαν καλαθάκια κ.λπ. Γεγονός, για όλο το νησί, όχι μόνο για τη μία κοινότητα, η ολοκλήρωση και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η ολοκλήρωση και η λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου Δωδεκανήσου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται  το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών αποβλήτων. Έργο Δήμου Ρόδου, πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Ολοκλήρωσε τον καθαρισμό των Ρεμάτων. Έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Έλαβε μέρος στην Πανελλήνια ταυτόχρονη Δράση Εθελοντισμού: Let’s Do it Greece. (Δήμος – Κοινότητα – Σύλλογος – Εθελοντές).

Για την Ύδρευση – Άρδευση:  
Αποτύπωσε όλα τα Δίκτυα, τις Γεωτρήσεις, τις Πηγές, τις Δεξαμενές και τα Αντλιοστάσια σε Χάρτη και με Ηλεκτρονική καταγραφή.

Προχώρησε στον κατάλληλο σχεδιασμό ώστε το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό, να είναι προς διάθεση. Στις μόνες περιπτώσεις που το στερήθηκε ήταν για λόγους ανωτέρας βίας με την ύπαρξη βλαβών. Οι υπάλληλοι της Ενότητας Νότιας Ρόδου, ακάματα, αψήφησαν τις καιρικές συνθήκες, παρέλειψαν αν είναι μέρα ή νύχτα, εργάσιμη ή αργία. 

Επίσης, για το διάστημα 1-2 μηνών, στερήθηκαν μερικώς το γλυκό νερό με την υφάλμυρη κατάσταση των γεωτρήσεων, εξαιτίας της έλλειψης νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, εξαιτίας της ανυδρίας.

Βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας έως την πολυπόθητη υδροδότηση από το Φράγμα Γαδουρά, τη Β’ Φάση. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 24.032.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάγεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, που αφορά αποκλειστικά τους Δήμους και η χρηματοδότηση των υπολοίπων 4.032.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για τον Δήμο Ρόδου.

Αξιοποίησε κάθε πηγή ζωής και κάθε σταγόνα νερού της ευλογημένης περιοχής, τον υδροφόρου ορίζοντα: Λειτουργούν πλέον οι ανενεργές εκείνες γεωτρήσεις, που συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

Νέες γεωτρήσεις ανορύχθησαν.  Παλιές και νέες είναι σε ετοιμότητα και βρίσκονται στις περιοχές: «Κουναράς», «Μεγάλη Γη», «Πουλουδιά» κι άλλες. Αξιοποιήθηκε το νερό για άρδευση, στις πηγές «Μαλενού» αλλά και στην «Κάτω Βρύση. Έργο 550.000 ευρώ, του Δήμου Ρόδου.

Αντικαταστάθηκαν ηλεκτρολογικοί πίνακες αντλιοστασίων, τοποθετήθηκαν νέες αντλίες. Συντηρήθηκαν δίκτυα ύδρευσης,  αποκαταστάθηκαν βλάβες στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στο Κιοτάρι και στο Ασκληπιείο.

Πραγματοποιήθηκαν αγορές για επισκευές –συντηρήσεις – βλάβες, αγορές για εξοπλισμό, αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης κλπ. Τοποθετήθηκαν νέες δεξαμενές για τις ανάγκες ύδρευσης–άρδευσης. Έργο συνολικά, 800.000 ευρώ, του Δήμου Ρόδου.

Νέος Αγωγός ύδρευσης τοποθετήθηκε στη ξενοδοχειακή-τουριστική ζώνη στο Κιοτάρι. Έργο 542.000 ευρώ, του Δήμου Ρόδου.

Για τον Ηλεκτροφωτισμό:
Ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού για όλο το νησί (και Ασκληπιείο – Κιοτάρι), με την τοποθέτηση 30.400 τύπου LED.

Έργο προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ, Δήμου Ρόδου.

Αποκαταστάθηκαν οι βλάβες επί της Εθνικής Οδού. Έργο προϋπολογισμού 100.000 για τη Νότια Ρόδο, Περιφέρειας Ν.ΑΙ.

Εκπονήθηκε μελέτη για την Υπογείωση των Καλωδίων στον Παραδοσιακό Οικισμό Ασκληπιείου, έργο που για την πραγματοποίηση αυτού μαζί με τις αποκαταστάσεις, απαιτεί 1.000.000 ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Εκπονήθηκε μελέτη (ΔΕΔΔΗΕ) για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στον νέο δημοτικό δρόμο που ασφαλτοστρώθηκε πρόσφατα, και άλλη μελέτη για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στο Κιοτάρι.

Για την Υγεία:  
Κατέβαλε μεμονωμένα, αλλά και ως μέρος της Ενότητας Νότιας Ρόδου, προσπάθειες, σε συνεργασία με φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, τον Ιατρικό Σύλλογο, το Ιατρικό Προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο, τις εθελοντικές ομάδες εκφράζοντας φωνή απόγνωσης για την Υγεία.  Κατέβαλε πιέσεις στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να λειτουργήσει το Ιατρείο στο Γεννάδι όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ που αφορά όλη την περιοχή, ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, με το αναγκαίο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τη λειτουργία επανδρωμένου Ασθενοφόρου και για την επαναλειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου Ασκληπιείου. Δυστυχώς οι προσπάθειες έμειναν άκαρπες και την αποκλειστική ευθύνη φέρει το αρμόδιο Υπουργείο.

Για την Παιδεία – Θρησκεία – Πολιτισμό - Τουρισμό:
Φρόντισε για τη συνέχεια στο Ασκληπιείο της λειτουργίας και συντήρησης του μοναδικού Παιδικού Σταθμού στη Νότια Ρόδο, την «Καστροφωλίτσα».

Φρόντισε για την απονομή Επαίνων Αριστείας μαθητών αλλά και Εισαγωγής στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Φρόντισε με δική της πρόσκληση προς τη Μεγάλη του Γένους Σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, για την επίσκεψη και συμμετοχή των μαθητών της σχολής, στον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής στο Ασκληπιείο, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα ένα ιερό σκοπό, ένα έργο φιλανθρωπίας προς μια ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, υπήρξαν ιδιώτες  επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός κι εκτός κοινότητας Ασκληπιείου, εντός κι εκτός Ρόδου, εντός κι εκτός Ελλάδος.

Στις 11 Οκτωβρίου 2014, στην κοινότητα Ασκληπιείου, με την ολοκλήρωση του  έργου ανέγερσης του Πνευματικού Κέντρου Ασκληπιείου και με την ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την «Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας πραγματοποιήθηκε ο παραδοσιακός Αγιασμός και τα εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου.

Συνέβαλε στην προώθηση και την προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς αλλά και μνημείων, γενικότερα στην εξωστρέφεια: Με τη συμμετοχή στην εκπομπή αφιερωμένης στον παραδοσιακό οικισμό, οι «Παραδοσιακοί Αντίλαλοι» και στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο»  στο κανάλι ΘΑΡΡΙ.

Με την συμμετοχή στην εκπομπή αφιερωμένης στην «άλλη» Ρόδο για την παραδοσιακή μουσική και το χορό κατόπιν πρότασης γνώστη, δασκάλου και υπηρέτη της παραδοσιακής μουσικής, τραγουδιού και χορού, κ. Κλαδάκη, στο «Αλάτι της γης» στο κανάλι της ΕΤ. Με τη συμμετοχή στην διαφήμιση της αεροπορικής εταιρείας «Aegean.air», η οποία πρόβαλε το Ιπποτικό Κάστρο Ασκληπιείου.

Στήριξε τις νέες επενδύσεις ιδιωτικού τομέα, για την περαιτέρω ανάπτυξη, προτάσσοντας τις κατάλληλες υποδομές, εκφράζοντας, όπου ήταν απαραίτητο, την ανησυχία, τη σύμφωνη ή μη γνώμη σε περιβαλλοντικές μελέτες, σε επεκτάσεις αριθμών κλινών κ.λπ. Η ανάπτυξη στην περιοχή υπήρξε ραγδαία και συνεχίζεται με νέες επενδύσεις, ενώ το ποσοστό ανεργίας που μαστίζει τη χώρα και ξεπερνάει το 50% (επίσημα κι ανεπίσημα), στην κοινότητά μας  βρίσκεται στο 0% (μηδέν τοις εκατό).

Στήριξε τους Ασκληπενούς και γενικότερα τους Ρόδιους Απόδημου ελληνισμού με:  Τη συλλογή και ονομαστική καταγραφή των 1.700 Ελλήνων Ομογενών (Ασκληπενών), 2ης, 3ης και 4ης γενιάς ανά τον κόσμο, σε Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Αργεντινή, Αφρική, Νέα Ζηλανδία, Αγγλία και Ιταλία, με στόχο την ηλεκτρονική καταγραφή από το Υπουργείο Εξωτερικών. Με τη συνδιοργάνωση από τον Δήμο, την Περιφέρεια, των  Συλλόγων, της Εκκλησίας για το 1ου παγκόσμιο συνέδριο και τη γιορτή για το «Αντάμωμα», στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Ασκληπιείου.

Επανειλημμένα, πρόταξε στην 4η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, την ανάγκη εκπόνησης μελέτης και απαραίτητων εργασιών για την συντήρηση και την ανάδειξη του Κάστρου Ασκληπιείου, που χρονολογείται από την περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, του 14ου αιώνα με το έμβλημα του κάστρου να βρίσκεται στην Μάλτα. Η προσπάθεια κατέληξε στο κενό και την αποκλειστική ευθύνη φέρει το αρμόδιο Υπουργείο. Για τον φωτισμό και την προβολή του, φρόντισαν με αγάπη, ιδιώτες επιχειρηματίες από τον Ασκληπιείο.

Στήριξε την ιδιωτική πρωτοβουλία προσφοράς για την επέκταση του κοιμητηρίου και την κατασκευή του νέου οστεοφυλακίου.

Για την ασφάλεια πολιτών κι επισκεπτών: Κατασκευάστηκε κυκλοφοριακός Κόμβος στη διασταύρωση Ασκληπιείου – Κιοτάρι.

Η αυτοδιοικητική διαδρομή αποτέλεσε ένα «ταξίδι» αναζήτησης λύσεων στα κοινά προβλήματα και μιας προσπάθειας, με πολύ πάθος, για προσφορά. Κατά τη διάρκειά της «φύτρωσαν» Ρόδα με Αγκάθια. Πορευτήκαμε παράλληλα με δυσκολίες που αφορούσαν γενικότερα την ίδια την χώρα.

Με πίκρες αλλά και με δυνατές κι ευχάριστες συγκινήσεις! Μπήκαμε στον «χορό»… καταφέραμε να βρούμε τον «βηματισμό» μας… με πείσμα, υπεύθυνα κι αντίθετα με εκείνους που απέξω… «πολλά τραγούδια λένε». Πορευτήκαμε με έντονο το αίσθημα της ευθύνης και της ηθικής ικανοποίησης με κινητήρια ΔΥΝΑΜΗ την ανιδιοτελή Αγάπη μας για το χωριό μας. Αδιαμφισβήτητα, στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου προσφέραμε κι εμείς… ένα λιθαράκι.

Με εκτίμηση και τον απόλυτο σεβασμό, εκ του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου»

Η Πρόεδρος,
Μαρία Παπαβασιλείου του Εμμανουήλ