Επίσκεψη του Α/ΓΕΣ Αντιστρατήγου Γ. Καμπά στα Δωδεκάνησα

Τη ζώνη ευθύνης της 95 Ανωτέρας Διοικήσεως Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ), που περιλαμβάνει το νότιο τμήμα των Δωδεκανήσων, επισκέφτηκε ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς.

Τον Αρχηγό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Διοικητή της Ανωτάτης Διοικήσεως Εσωτερικού – Νήσων (ΑΣΔΕΝ) Αντιστράτηγο Γεώργιο Δημητρόπουλο, υποδέχτηκε ο Διοικητής της 95ης ΑΔΤΕ Υποστράτηγος Νικόλαος Φλάρης, ο οποίος μαζί με τους επιτελείς του τον ενημέρωσε στο Στρατηγείο του Σχηματισμού και αργότερα επισκέφτηκε Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ, καθώς και τα Επιτηρητικά Φυλάκια (ΕΦ) της νήσου Χάλκης και τη Διοίκηση Αμύνης Νήσου (ΔΑΝ) στην Τήλο.

Κατά τη διάρκεια της εκεί επισκέψεώς του ο Αρχηγός ΓΕΣ ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Σχηματισμού και των Μονάδων του, επισκέφτηκε εγκαταστάσεις στρατοπέδων, μονάδων και όλα τα ΕΦ στη νήσο Ρόδο, Χάλκη και Τήλο, επιθεώρησε τα καθορισμένα Τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων, παρακολούθησε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πραγματοποίησε ομιλίες και έδωσε κατευθύνσεις στο προσωπικό, ενώ συναντήθηκε και με εκπροσώπους των τοπικών αρχών.