Με επιπλέον κάλπες και παραβάν εφοδιάστηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αγαίου

Με επιπλέον κάλπες και παραβάν εφοδιάστηκε η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, για την περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της για την εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα και εν αναμονή καθορισμού των εκλογικών τμημάτων που θα λειτουργήσουν σε Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά μας, και τα οποία θα είναι περισσότερα σε σχέση με το 2014 όταν έγιναν και πάλι εκλογές, παρελήφθησαν 780 επιπλέον κάλπες και 1300 επιπλέον παραβάν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής μας.

Επίσης παρελήφθησαν οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για τα ψηφοδέλτια κάθε εκλογικής διαδικασίας δηλαδή για τη ψηφοφορία στις περιφερειακές στις δημοτικές εκλογές, στις εκλογές των κοινοτήτων και στις ευρωεκλογές, καθώς επίσης και τα λευκά ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές. Παράλληλα έγινε η παραλαβή των βιβλίων πράξεων και των βιβλίων διαλογής ψήφων για τις ευρωεκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις εκλογές οι ετεροδημότες δεν θα ψηφίσουν σε ξεχωριστά εκλογικά τμήματα όπως συνηθιζόταν αλλά θα ενσωματωθούν στα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν για τους υπόλοιπους πολίτες.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι δεν θα υπάρξουν δύο εκλογικά τμήματα (ζεύγος) για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες στον εκλογικό κατάλογο είναι εγγεγραμμένοι λιγότεροι από 300 ψηφοφόροι. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογείς θα ψηφίσουν σε ένα ενιαίο εκλογικό τμήμα και όχι σε δύο, δηλαδή για περιφέρεια - ευρωβουλή και δήμο-κοινότητες.

Συγκεκριμένα εξαίρεση σύστασης ζεύγους εκλογικών τμημάτων αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

- Eφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τριακόσιους (300), οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κιονοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τμήμα, δηλαδή χωρίς να υφίσταται η διάκριση ζεύγους, με τις ίδιος εφορευτικές επιτροπές, τους ίδους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

- Στους δήμους που δεν αναδεικνύονται συμβούλια ή πρόεδροι κοινότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τετρακόσιους ογδόντα (480), οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τμήμα, δηλαδή χωρίς τη διάκριση ζεύγους, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.