Παρουσίαση  μεταδιδακτορικής  έρευνας του Αγαπητού Ξάνθη

Η μεταδιδακτορική έρευνα του κ. Αγαπητού Ξάνθη, “Διεθνείς σχέσεις - γεωοικονομία - αειφόρος τουριστική ανάπτυξη (Η περίπτωση του Καστελορίζου)” πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στις 6 μ.μ. στην αίθουσα Fernand Braudel του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο.