Κατανομή εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου  στους συνδυασμούς και ανά Περιφερειακή Ενότητα

Του Δημητρίου Σαλαμαστράκη
Δικηγόρου Ρόδου

 

Με βάση τα αποτελέσματα που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών από τις 14.42 της 29-5-2019, για τις εκλογές της 26-5-2019 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ενσωμάτωση το 99,86% , καθόσον έχει ενσωματωθεί το 100% των εκλογικών τμημάτων της Περιφέρειας Νοτίου πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κω που έχει ενσωματωθεί το 98,51%, ο συνδυασμός του κ. Χατζημάρκου Γεωργίου «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» λαμβάνει 90.896 ψήφους (ποσοστό 53,61%) , που κατανέμονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα: Άνδρου  2.729, Θήρας 6.307, Καλύμνου 9.017, Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

2.643, Κέας – Κύθνου 1.385, Κω 10.839, Μήλου 3.556, Μυκόνου 3.894, Νάξου 7.483, Πάρου 5.333, Ρόδου 28.347, Σύρου 5.363 και Τήνου 4.000, με βάση δε τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνει 27 έδρες από τις 51 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κατανέμονται ως εξής στις περιφερειακές αυτές ενότητες: Άνδρου  1 έδρα (μονοεδρική έδρα που τη καταλαμβάνει γιατί έχει πάρει στην περιφερειακή αυτή ενότητα τους περισσότερους ψήφους), Θήρας 1 έδρα (από τις 3 έδρες), Καλύμνου 2 έδρες (από τις 5 έδρες),

Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 1 έδρα (μονοεδρική έδρα που τη καταλαμβάνει γιατί έχει πάρει στην περιφερειακή αυτή ενότητα τις περισσότερες ψήφους), Κέας – Κύθνου 1 έδρα (μονοεδρική έδρα που τη καταλαμβάνει γιατί έχει πάρει στην περιφερειακή αυτή ενότητα τις περισσότερες ψήφους), Κω 4 έδρες (από τις 6 έδρες), Μήλου 1 έδρα (από τις 2 έδρες), Μυκόνου 1 έδρα (από τις 2 έδρες), Νάξου 2 έδρες (από τις 3 έδρες), Πάρου 1 έδρα (από τις 2 έδρες), Ρόδου 9 έδρες (από τις 20 έδρες), Σύρου 2 έδρες (από τις 4 έδρες) και Τήνου 1 έδρα (μονοεδρική έδρα που την καταλαμβάνει γιατί έχει πάρει στην περιφερειακή αυτή ενότητα τις περισσότερες ψήφους).         

Ο συνδυασμός του κ. Γλυνού Εμμανουήλ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» λαμβάνει 57.148 ψήφους (ποσοστό 33,70%), που κατανέμονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα: Άνδρου  2.350, Θήρας 2.568, Καλύμνου 5.596, Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 1.990, Κέας – Κύθνου 929, Κω 4.214, Μήλου 1.878, Μυκόνου 843, Νάξου 5.040, Πάρου 1.312, Ρόδου 24.444, Σύρου 4.309 και Τήνου 1.675, με βάση δε τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνει 17 έδρες από τις 51 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κατανέμονται ως εξής στις περιφερειακές αυτές ενότητες: Άνδρου  0 έδρες, Θήρας 1 έδρα (από τις 3 έδρες), Καλύμνου 1 έδρα (από τις 5 έδρες), Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 0 έδρες, Κέας – Κύθνου 0 έδρες, Κω 2 έδρες (από τις 6 έδρες), Μήλου 1 έδρα (από τις 2 έδρες), Μυκόνου 1 έδρα (από τις 2 έδρες), Νάξου 1 έδρα (από τις 3 έδρες), Πάρου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Ρόδου 8 έδρες (από τις 20 έδρες), Σύρου 2 έδρες (από τις 4 έδρες) και Τήνου 0 έδρες.

Ο συνδυασμός του κ. Ντουνιαδάκη Ιωάννη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», λαμβάνει 9.850 ψήφους (ποσοστό 5,81%), που κατανέμονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα: Άνδρου  231, Θήρας 1.103, Καλύμνου 1.095, Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 92, Κέας – Κύθνου 181, Κω 881, Μήλου 321, Μυκόνου 364, Νάξου 1.110, Πάρου 1.071, Ρόδου 2.431, Σύρου 618 και Τήνου 352, με βάση δε τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνει 3 έδρες από τις 51 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου , που κατανέμονται ως εξής στις περιφερειακές αυτές ενότητες: Άνδρου  0 έδρες, Θήρας 1 έδρα (από τις 3 έδρες), Καλύμνου 0 έδρες (από τις 5 έδρες), Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 0 έδρες, Κέας – Κύθνου

0 έδρες, Κω 0 έδρες (από τις 6 έδρες), Μήλου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Μυκόνου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Νάξου 0 έδρες (από τις 3 έδρες), Πάρου 1 έδρα (από τις 2 έδρες), Ρόδου 1 έδρα (από τις 20 έδρες), Σύρου 0 έδρες (από τις 4 έδρες) και Τήνου 0 έδρες.

Ο συνδυασμός του κ. Κόκκινου «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει 6.345 ψήφους (ποσοστό 3,74%), που κατανέμονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα: Άνδρου  391, Θήρας 689, Καλύμνου 1.221, Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 122, Κέας – Κύθνου 310, Κω 473, Μήλου 450, Μυκόνου 314, Νάξου 220, Πάρου 132, Ρόδου 1.538, Σύρου 357 και Τήνου 128, με βάση δε τα

αποτελέσματα αυτά λαμβάνει 2 έδρες από τις 51 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κατανέμονται ως εξής στις περιφερειακές αυτές ενότητες: Άνδρου  0 έδρες, Θήρας 0 έδρες (από τις 3 έδρες), Καλύμνου 1 έδρα (από τις 5 έδρες), Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 0 έδρες, Κέας – Κύθνου 0 έδρες, Κω 0 έδρες (από τις 6 έδρες), Μήλου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Μυκόνου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Νάξου 0 έδρες (από τις 3 έδρες), Πάρου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Ρόδου 1 έδρα (από τις 20 έδρες), Σύρου 0 έδρες (από τις 4 έδρες) και Τήνου 0 έδρες.

 Ο συνδυασμός του κ. Αττιτή Νικολάου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει 5.326 ψήφους (ποσοστό 3,14%), που κατανέμονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα: Άνδρου  203, Θήρας 562, Καλύμνου 673, Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 92, Κέας – Κύθνου 53, Κω 533, Μήλου 120, Μυκόνου 203, Νάξου 322, Πάρου 290, Ρόδου 1.897, Σύρου 308 και Τήνου 70, με βάση δε τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνει 2 έδρες από τις 51 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου ,

που κατανέμονται ως εξής στις περιφερειακές αυτές ενότητες: Άνδρου  0 έδρες, Θήρας 0 έδρες (από τις 3 έδρες), Καλύμνου 1 έδρα (από τις 5 έδρες), Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου 0 έδρες, Κέας – Κύθνου 0 έδρες, Κω 0 έδρες (από τις 6 έδρες), Μήλου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Μυκόνου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Νάξου 0 έδρες (από τις 3 έδρες), Πάρου 0 έδρες (από τις 2 έδρες), Ρόδου 1 έδρα (από τις 20 έδρες), Σύρου 0 έδρες (από τις 4 έδρες) και Τήνου 0 έδρες.