Συνεχίζει τις  εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το Erasmus το 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Το 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου διοργανώνει έκθεση με τα έργα και το μαθηματικό υλικό που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA219 με τίτλο “Doll has a soul”.

Τα εκθέματα προέρχονται και από τα τέσσερα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δηλαδή το Νηπιαγωγείο της Dobrna της Σλοβενίας, το Νηπιαγωγείο του Konjice της Σλοβενίας, το Νηπιαγωγείο των Αδάνων της Τουρκίας και το 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από το 2017 έως το 2019 αφορούσαν στη συμβολή της θεατρικής κούκλας στην προαγωγή των μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών των νηπιαγωγείων.
Η έκθεση του παιδαγωγικού υλικού θα λάβει χώρα στην αίθουσα Μουσικής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου 2019 κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και είναι ανοιχτή στο κοινό. Στην έκθεση θα παρίστανται και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω νηπιαγωγείων, οι οποίοι εκείνες τις μέρες θα βρίσκονται στη Ρόδο, για να συμμετέχουν στην 4η Διεθνική Δραστηριότητα Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης. Με αυτή τη δραστηριότητα, η οποία οργανώνεται από το 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, ολοκληρώνεται το διετές πρόγραμμα Erasmus+.

Το πρόγραμμα της τριήμερης φιλοξενίας των εταίρων περιλαμβάνει συναντήσεις απολογισμού και ανταλλαγής απόψεων, επίσκεψη στο Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών του Δήμου Ρόδου, στο 18ο Νηπιαγωγείο, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης με θέμα τους άθλους του Ηρακλή που θα πραγματοποιήσουν τα παιδιά του 18ου Νηπιαγωγείου, καθώς και επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.