Στη Ρόδο  η συνδιάσκεψη UNI Med Finance

Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη της UNI Med Finance. Η UNI Med Finance, αποτελεί μέρος της UNI Europa Finance, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον χρηματοοικονομικό τομέα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνδιάσκεψη, που ολοκληρώθηκε χθες, μετείχαν 30 υψηλά συνδικαλιστικά στελέχη του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου των ευρωμεσογειακών χωρών.

Η συνδιάσκεψη διοργανώνεται μία φορά τον χρόνο εκ περιτροπής στις χώρες που συμμετέχουν.

Για το 2019, αποφασίστηκε να φιλοξενηθεί στη Ρόδο.

Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε δύσκολη περίοδο για τον χρηματοοικονομικό κλάδο και τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις με τις νέες διαδικασίες που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.