Κατάκτηση του 1ου βραβείου από το Γυμνάσιο- ΛΤ Χάλκης σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό

Την πρώτη θέση μεταξύ 45 διαγωνιζόμενων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας απέσπασε το Γυμνάσιο - ΛΤ Χάλκης στο πλαίσιο Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού που προκήρυξε το σωματείο ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με τίτλο «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το διδακτικό έτος 2018-2019. Επρόκειτο για διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που είχε ως πυρήνα τους παραδοσιακούς χορούς που σχετίζονται με τους τόπους προέλευσης των μαθητών.

Στόχος του διαγωνισμού ήταν να εμπλέξει τους μαθητές σε έρευνα που αφορούσε σε πρώτο επίπεδο την καταγωγή τους και τη διαδρομή της οικογένειάς τους στον χώρο και τον χρόνο, καθώς και τη συλλογή ιστορικού και πολιτιστικού υλικού του τόπου διαμονής τους. Σε δεύτερο επίπεδο οι μαθητές έπρεπε επιλέξουν έναν από τους παραδοσιακούς χορούς του τόπου τους και αφού παρουσιάσουν σχετικές με αυτόν πληροφορίες, να τον συγκρίνουν με τον ίδιο χορό, έτσι όπως χορεύεται στους τόπους καταγωγής τους.

Σε τρίτο επίπεδο οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν πολυτροπικό κείμενο (λεύκωμα) παραθέτοντας ποικίλο υλικό (χάρτες, φωτογραφίες, φράσεις, τραγούδια, μαντινάδες) και ένα τρίλεπτο βίντεο της αρεσκείας τους.

Το Γυμνάσιο-ΛΤ Χάλκης εκπροσώπησε μία μαθήτρια του Γυμνασίου, η οποία με την αρωγή και τις συμβουλές των εκπαιδευτικών Ζωής Ιωαννίδου (Θεολόγου-Μουσικού) και Μαρίας Παταβάλη (Φυσικής Αγωγής) δημιούργησε και οργάνωσε το λεύκωμά της. Το περιεχόμενό του είναι βασισμένο σε πληροφορίες από ντόπιους κατοίκους που πρόθυμα μοιράστηκαν με τη μαθήτρια και τις εκπαιδευτικούς, σε ανέκδοτο μουσικοακουστικό υλικό –το οποίο και εστάλη στην επιτροπή-, σε πληροφορίες από χοροδιδασκάλους του Λυκείου Ελληνίδων Καλύμνου, Σητείας και Καστελόριζου και σε σχετική με το νησί της Χάλκης βιβλιογραφία.

Το περιεχόμενο της εργασίας αξιολογήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης καλών πρακτικών, αποτελούμενη από Καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού καθώς και Σχολικούς συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση συνίστατο στην  ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή, την καινοτομία και πρωτοτυπία, την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα, τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα.

Η παραπάνω δράση ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση φεστιβάλ στις 10 Μαΐου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου Αττικής, αρχικά με τη βράβευση της καλύτερης εργασίας και των εκπαιδευτικών που την είχαν αναλάβει, και στη συνέχεια με την παρουσίαση των λευκωμάτων όσων συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Τέλος, η κάθε ομάδα διδάχθηκε και δίδαξε δύο χορούς στις άλλες.  Οι εργασίες όλων των σχολείων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σωματείου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στη διεύθυνση https://horizontes4all.org.gr/