Ας μιλήσουμε  για νησιωτική οικονομία

Γράφει ο
Αντώνης Γιαννικουρής
υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.

 

Αναμφισβήτητα, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και κατ’ επέκταση τις νησιωτικές οικονομίες. Παράλληλα, ο τουρισμός, που αποτελεί την προωθητική δραστηριότητα των νησιών, επιβαρύνεται από σημαντικά αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες.

Οι δύο προαναφερόμενες εξελίξεις αποτελούν σημαντικούς ανασχετικούς παράγοντες, τόσο της τουριστικής ανάπτυξης, όσο και της συνολικής ανάπτυξης των νησιών μας.

Ως εκ τούτου, απαιτείται, άμεσα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ξεκάθαρου και μακρόπνοου σχεδίου, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των νησιών της Δωδεκανήσου και άρρηκτα συνυφασμένου με τη νησιωτικότητα. Ενός σχεδίου που θα συμβάλλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, καθώς και στην απασχόληση, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των νησιών μας.

Συνεπώς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη:

1. Είτε η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α., είτε η εφαρμογή ειδικών φορολογικών συντελεστών για καθορισμένη ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα δίκαιο φορολογικό πλαίσιο (δημιουργία στην πράξη Ειδικής Φορολογικής Ζώνης), το οποίο επιτέλους να λαμβάνει υπόψη τις  νησιωτικές συνθήκες και της ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.

2. Η δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού πλαισίου και διευκόλυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με την παράλληλη προσαρμογή των κρατικών ενισχύσεων και της πολιτικής κινήτρων, που να λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς και μόνιμες επιπτώσεις της νησιωτικότητας, καθώς και τον παραμεθόριο χαρακτήρα των νησιών της Δωδεκανήσου.

3. Η επένδυση στους νέους κλάδους της «πράσινης» και «γαλάζιας» οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους αιχμής και παράλληλα προαγωγή της καινοτομίας και των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βέλτιστη διαχείριση και χρήση των τοπικών πόρων και των υποδομών.

4. Η σταδιακή μετάβαση από τον μαζικό προς το βιώσιμο τουρισμό, μέσω της ενίσχυσης του παραθεριστικού τουρισμού, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με ενσωμάτωση τους στο βασικό τουριστικό προϊόν. Στόχος και προτεραιότητά μας αποτελεί η αντιμετώπιση της εποχικότητας τόσο της ζήτησης, όσο και της απασχόλησης, η αύξηση της διάρκειας παραμονής, το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, καθώς και η μέση τουριστική δαπάνη, συμβάλλοντας στην τόνωση των τοπικών ΜΜΕ και της τοπικής αγοράς.
Προκειμένου τα παραπάνω να μην αποτελέσουν, για ακόμα μια φορά, διαπιστώσεις και υποσχέσεις για το μέλλον, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις αποσπασματικές λογικές του παρελθόντος.
Η νέα εποχή που ξεκινάει για τον Νομό μας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση και δημιουργικό τρόπο σκέψης, ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης, έγκυρο προγραμματισμό, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά.
Προσωπικά, έχω μάθει να δουλεύω σκληρά και δεσμεύομαι να κάνω το ίδιο και για τα νησιά μας. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον θα συνεχίσω να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις και γνώσεις προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα Δωδεκάνησα.