Σκλήρυνση κατά πλάκας:  Η καλύτερη διατροφή οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής

Η πολλαπλή σκλήρυνση (Σκλήρυνση κατά πλάκας-ΣΚΠ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης και νευροεκφυλιστική ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από νευραξονική βλάβη και απομυελίνωση.

Ήδη διάφορες μελέτες έχουν δείξει την επίδραση της διατροφής στη νόσο. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutritional Neuroscience διερεύνησε τη σχέση μεταξύ διαιτητικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης λίπους, φρούτων και λαχανικών, γαλακτοκομικών προϊόντων και την κατανάλωση κρέατος με την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία την αναπηρία και το ποσοστό υποτροπής σε ένα μεγάλο διεθνές δείγμα ατόμων ΣΚΠ.

Οι συμμετέχοντες με ΣΚΠ συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μέσω πλατφορμών και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης που μετρούν τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τους, αναπηρία, υποτροπή και το ερωτηματολόγιο συνήθους διατροφής.

Από τους 2469 συμμετέχοντες με επιβεβαιωμένη ΣΚΠ, οι 2087 (84,5%) παρείχαν πλήρη στοιχεία για τις διατροφικές τους συνήθειες.

Τα μοντέλα ανάλυσης των αποτελεσμάτων απέδειξαν ότι για κάθε αύξηση 10 σημείων στο ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών (δηλαδή καλύτερες διατροφικές συνήθειες με φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και αποφυγή κρεάτος και γαλακτοκομκών) υπήρχε σχεδόν έξι σημείων και πέντε σημείων αύξηση της σωματικής και ψυχικής ποιότητας ζωής αντίστοιχα, και 30% μειωμένη πιθανότητα υψηλότερου επιπέδου αναπηρίας.

Μετά τον έλεγχο για την ηλικία και το φύλο, καθώς και τις άλλες διατροφικές συνδιαλλαγές, την «υγιεινή» κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και το λίπος της διατροφής, τα αποτελέσματα έδειξαν καλύτερη ποιότητα ζωής και λιγότερη πιθανότητα υψηλότερης αναπηρίας σε σύγκριση με τους ερωτώμενους που εφάρμοζαν μια «φτωχή» διατροφή.

Για τα άτομα με υποτροπιάζουσα-παροδική σκλήρυνση κατά πλάκας, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό υποτροπής και μειωμένες πιθανότητες αύξησης της ασθένειας.

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει σημαντικούς συνδυασμούς υγιεινών διατροφικών συνηθειών με καλύτερη φυσική κατάσταση και ψυχική υγεία, ως ποιότητα ζωής και χαμηλότερο επίπεδο αναπηρίας.

Απαιτούνται φυσικά περαιτέρω έρευνες για να εξεταστούν οι παραπάνω συσχετισμοί σε άτομα με ΣΚΠ.

Πηγή: iator.gr