Τα οφέλη από τη χαμηλότερη τιμή της χοληστερίνης

Άρθρο του Καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού*

 

Η τελευταία μεγάλη πολυκεντρική μελέτη που αναφέρεται στη χαμηλότερη τιμή της χοληστερίνης είναι η μελέτη ODYSSEY OUTCOMES που δημοσιεύθηκε στα μεγαλύτερα και εγκυρότερα περιοδικά, το “New England Journal of Medicine” και το επίσημο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας “JACC”.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να αποδείξει εάν οι ασθενείς που είχαν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη θα μπορούσαν να ωφεληθούν με περαιτέρω ελάττωση της τιμής της χοληστερίνης τους, αφού ήδη έπαιρναν στατίνες στην υψηλότερη δυνατή δοσολογία. Δηλαδή τα πλέον, μέχρι σήμερα, αποτελεσματικά φάρμακα για την ελάττωση της χοληστερίνης και των καρδιοαγγειακών συμβαμάτων.

Για την περαιτέρω ελάττωση της τιμής της χοληστερίνης χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα του PCSK9 με το εμπορικό όνομα alirocumab. Αυτό το αντίσωμα αναστέλλει τη δράση του ενζύμου PCSK9 (σαμπτιλισίνης – κεξίνης 9). Το ένζυμο αυτό καταστρέφει τους υποδοχείς που μπλοκάρουν την κακή χοληστερίνη στο αίμα.Κατά συνέπεια, η χορήγηση ενός φαρμάκου που αναστέλλει τη δράση του ενζύμου PCSK9 επιτρέπει στους υποδοχείς της κακής χοληστερίνης (LDL) στο ήπαρ (συκώτι) να τη δεσμεύουν και έτσι η χοληστερίνη που κυκλοφορεί στο αίμα να είναι χαμηλότερη.

Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος περίπου 19 χιλιάδες (18924) ασθενείς οι μισοί περίπου από τους οποίους έλαβαν εικονικό φάρμακο και οι άλλοι μισοί το alirocumab υποδορίως σε ενέσιμη μορφή δυο φορές το μήνα σε δοσολογία 75mg.Οι τιμές της LDL (κακής) χοληστερίνης κυμάνθηκαν από 25-50mg%.Τα αποτελέσματα της μελέτης υπήρξαν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά,  αφού οι άρρωστοι που έλαβαν το alirocumamb είχαν λιγότερα καρδιοαγγειακά επεισόδια συγκριτικά με αυτούς που δεν έλαβαν το φάρμακο.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει ότι δεν είναι αρκετή η τιμή της κακής χοληστερίνης του 70mg% που μέχρι σήμερα γίνεται από όλους αποδεκτή αλλά οι χαμηλότερες τιμές της τάξεως του 25-50mg % ύστερα από τη χορήγηση του φαρμάκου alirocumab. Οι ασθενείς αυτοί παρουσίασαν λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάματαύστερα από παρακολούθηση 3 περίπου ετών.

Συμπερασματικά, για τους ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο η τιμή της κακής χοληστερίνης των 70mg % είναι αποδεκτή, ενώ για τους στεφανιαίους ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη οι τιμές κακής χοληστερίνης (LDL) που κυμαίνονται από 25-50 mg% είναι ωφελιμότερες.

*Το άρθρο του κ. Δ. Κρεμαστινού δημοσιεύτηκε στα “Νέα”