Συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ  με τον δήμο Καστελορίζου

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12/09/2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης και στην οποίαν έλαβαν μέρος εκ μέρους του Δήμου Μεγίστης ο Δήμαρχος Σαμψάκος Γεώργιος και ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού Αμύγδαλο Μιχαήλ - Στρατή και εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) με τους Ηρακλή Μενεγάτο Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, τον Αντώνη Δασκαλάκη Διευθυντή Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ και τον Κωνσταντίνο Νιωτάκη Διευθυντή Περιοχής Ρόδου του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα συζήτησης την επέκταση ηλεκτροφωτισμού του νησιού μας αποφασίστηκαν τα εξής:

Πρώτον την υλοποίηση του έργου ηλεκτροφωτισμού του δρόμου προς το αεροδρόμιο μέχρι την Αγία Τριάδα σε πρώτη φάση.

Δεύτερον την Εκπόνηση Μελέτης για επέκταση ηλεκτροφωτισμού του δρόμου προς το αεροδρόμιο και του δρόμου προς τον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Τρίτον Εκπόνηση Μελέτης επέκτασης δημοτικού φωτισμού του δρόμου προς την περιοχή Άγιος Στέφανος (σε συνεννόηση πάντα με την Περιφέρεια σε θέματα τεχνικών θεμάτων π.χ. πλάτος δρόμου κ.λπ.).

Τέταρτον Εκπόνηση Μελέτης για υπογειοποίηση χαμηλής και μέσης τάσης στην παραλιακή ζώνη του λιμένος του νησιού μας. Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι αποπληρωμής των έργων και δυνατότητα σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ).
 


Με τη σειρά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης κ. Ελιστο Μετολλάρι, ο Νιωτάκης Κων/νος Διευθυντής Περιοχής Ρόδου ΔΕΔΔΗΕ, ο Ηρακλής Μενεγάτος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο Δήμαρχος Μεγίστης Σαμψάκος Γεώργιος, και ο Αντώνης Δασκαλάκης, Διευθυντής Περιφέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ