Μία ακόμα προσφορά του Γ. Χαλίκου στην Κάλυμνο

Ο Γιάννης Χαλίκος ο ευεργέτης της Καλύμνου «πήρε πάνω του» τη γενική επισκευή του Ιερού Ναού της Παναγίας Καλαμιώτισσας.

Εκτός από τις εργασίες στο εσωτερικό του Ιερού Ναού για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 που γίνονται με βάση εγκεκριμένης μελέτης που εκπονήθηκε από εξειδικευμένο τεχνικό μελετητικό γραφείο, το κόστος της οποίας καθώς και των εργασιών  πληρώθηκαν από τον Γιάννη Χαλίκο, ήδη έχει δώσει εντολή στο Γραφείου του στην Κάλυμνο και έτσι ήδη συνεργείο έχει αναλάβει τη μόνωση και στεγανοποίηση της οροφής εξωτερικά.

Όλες οι δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών και επισκευών εξωτερικά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Χαλίκο.