Λεξιστορείν: Η αιτία!

Η λέξη αιτία σήμερα δηλώνει τον λόγο για τον οποίο γίνεται κάτι.

Ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη αίτος=κομμάτι, το μερίδιο κι είχε αρχική σημασία «λήψη μεριδίου σε κάτι» για να εξελιχθεί σημασιολογικά και να δηλώνει τη συμμετοχή, το μερίδιο ευθύνης σε κάτι που δημιουργείται.