Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων στη Ρόδο

Για μία ακόμα Κυριακή συνεχίστηκε η εκπαίδευση των Ταγμάτων Εθνοφυλακής της Ρόδου με αυξημένο ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Εθνοφύλακες σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση αναμένεται να γίνει περισσότερο απαιτητική αλλά και ενδιαφέρουσα το προσεχές διάστημα, με τις νέου είδους βολές που θα εκτελεστούν για πρώτη φορά.