Λεξιστορείν: Ο όροφος!

Ως όροφο χαρακτηρίζουμε το τμήμα ενός οικοδομήματος το οποίο αποτελείται συνήθως από πολλά διαμερίσματα.

Η λέξη ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ερέφω= σκεπάζω, καλύπτω.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στην σύνθεση το αρχικό «ο» της λέξης μετατρέπεται σε «ω» π.χ. όροφος-διώροφος.