Λεξιστορείν: Ο σολοικισμός!

Σολοικισμό ονομάζουμε το συντακτικό λάθος που διαπράττει κάποιος στον προφορικό ή γραπτό λόγο.

Η λέξη  προέρχεται από τον τύπο σόλοικος που ήταν αυτός που κατοικούσε  στους  Σόλους, στην παράκτια πόλη της Κιλικίας, όπου οι κάτοικοι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα με λάθη στη σύνταξη.