Με δορυφόρο θα ελέγχει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ τα λεωφορεία της και την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών της

ToGPS(GlobalPositioningSystem– Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού) ελέγχει 24 δορυφόρους υψηλής ακρίβειας, που μπορούν και εκπέμπουν ραδιοσήματα με μεγάλη ακρίβεια. Σύμφωνα με αυτό, η ΔΕΣ ΡΟΔΑ εντοπίζει την ακριβή  θέση ενός  λεωφορείου. 

"Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών είναι να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες και να εμπνεύσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους επιβάτες , γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή την θέση την ταχύτητα και την κατάσταση του οχήματος μας", δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης κ Τσίκκης Δημήτρης.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και αυτόνομο σύστημα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Στόλου Οχημάτων χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες GPSκαι GSM(ΣύστημαΚινητής Τηλεφωνίας) για να παρέχει στους χρήστες τα απαραίτητα μέσα για την βέλτιστη διαχείριση του στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας βάρος στην ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμο κέρδος από τη συγκεκριμένηεπένδυση

Για χρόνια οι επιτηρητές των στόλων στηριζόντουσαν στα φύλλα κίνησης και στις αναφορές που συμπλήρωναν οι οδηγοί της εταιρίας για την αποθήκευση αρχείων και τηνεπίβλεψη του στόλου. Όμως μερικά από αυτά τα δεδομένα είχαν ελλείψεις και η κατηγοριοποίησητους ήταν πολύπλοκη

Πλέον η τηλεματική έχει βελτιώσει και εκσυγχρονίσει τη διαδικασία αυτήανακαλώντας τα φυσικά παραστατικά και την ανθρώπινη συμμετοχή για τηναπόσπαση δεδομένων από τις κινήσεις του στόλου. Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται πλέον αυτόματα μέσω υλικολογισμικού εξοικονομώντας χώρο, ανθρώπινη ενέργεια και χρόνο ταυτόχρονα. 

Η τεχνολογία του GPSσε συνδυασμό με λογισμικό χαρτογράφησης και επεξεργασίας δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του στόλου, των ενεργειών του, τη θέση του σε πραγματικό χρόνο και την γραφική απεικόνιση σημαντικών γεγονότων (π.χ. τοποθεσία, υπέρβαση ορίων ταχύτητας κ.ά.).

Τα συστήματα διαχείρισης στόλου έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα και σε εργαλεία λεπτομερής ανάλυσης τα οποία εκτιμούν την αποτελεσματικότητα του οδηγού, διατηρούν αρχείο συντήρησης του οχήματος, υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμων, και παραπτώματα όπως μη εξουσιοδοτημένη χρήση των λεωφορείων στάσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του οδηγού κλπ.