Λεξιστορείν: Ο προπονητής !

Προπονητή ονομάζουμε το πρόσωπο που προετοιμάζει, που εξασκεί έναν αθλητή ή μια ομάδα για τη συμμετοχή τους σε αγώνες. Πρόκειται για σύνθετη λέξη με  α’ συνθετικό την πρόθεση «προ» και β’ συνθετικό το ρήμα πονώ με τη σημασία «κοπιάζω, κουράζομαι». Άρα η λέξη προπονητής κατά λέξη σημαίνει «αυτός που κουράζει, που καταπονεί κάποιον από πριν».