Οι νέες δυνατότητες ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ ΣΑΔ και ΤΜΕΔΕ

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ) και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στα γραφεία του Ταμείου στην Αθήνα. Στην τρίτη κατά σειρά συνάντηση του κ. Σκιαδόπουλου με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ. Μακέδο, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ειδικότερα, ο κ. Μακέδος διαβεβαίωσε τον κ. Σκιαδόπουλο ότι το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει αταλάντευτα την πιστοδοτική και εγγυοδοτική του λειτουργία ενώ ταυτόχρονα διερευνά και είναι έτοιμο να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων της περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο του InvestEU.

Όπως εξήγησε ο κ. Μακέδος, στις συνεδριάσεις της ομάδας Εργασίας του Πανευρωπαϊκού φορέα Εγγυοδοσίας AECM "Financial Instruments and Structural Funds", που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την SMEunited (Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), και έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες, και στις οποίες συμμετείχε ενεργά, έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πρόκειται να διατεθούν, συνολικά, περί τα 38 δισ. ευρώ, με στόχο τη μόχλευση επενδυτικών κονδυλίων της τάξης των 650 δισ. ευρώ, μέχρι το τέλος της περιόδου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ: «Το Ταμείο μας, ως μέλος του AECM, είναι έτοιμο να αξιοποιήσει και να υιοθετήσει αποτελεσματικά τη νέα γενιά των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να ξεπεράσει τις αδυναμίες της αγοράς και να διασφαλίσει πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση και εγγυοδοσία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε επίπεδο ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Φορέας Εγγυοδοσίας (AECM) συμβάλλει δυναμικά και δημιουργικά σε όλες τις απαιτούμενες θεσμικές και νομοθετικές διαδικασίες. Ήδη έχουν κατατεθεί τρεις σχετικές προτάσεις σε συνεργασία με τη SMEunited, ενώ υπάρχει τακτική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EBRD και όλα τα συναρμόδια όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και προσιτή πρόσβαση στην εγγυοδοσία για τους πιστούχους.

Ως ΤΜΕΔΕ, με εξωστρέφεια και αξιοπιστία, συνεχίζουμε αταλάντευτα την ουσιαστική διερεύνηση μέσων και πόρων, προκειμένου να συμβάλουμε ουσιαστικά στην τόνωση της αγοράς, τη δυναμική ανάκαμψη του Τεχνικού Κόσμου, των ελεύθερων επαγγελματιών, των Ελλήνων επιστημόνων, των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων, στη βιώσιμη ανάπτυξη της πατρίδας μας. Στη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για τους πιστούχους μέλη μας, μέσω του InvestEU, θα αξιοποιηθούν στο έπακρο».

Σημειώνεται ότι η SMEunited είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, με περίπου 70 οργανώσεις-μέλη, από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Συνδυαστικά εκπροσωπεί περισσότερες από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις με 55 εκατομμύρια εργαζόμενους ανά την Ευρώπη. Ο φορέας European Asssociation of Guarantee Institutions (AECM), μέλος του οποίου είναι το ΤΜΕΔΕ από το 2018, αποτελείται από 48 φορείς εγγυοδοσίας, από 29 Ευρωπαϊκές χώρες, με συνολικό χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων ύψους 125 δισ. ευρώ για περισσότερες από 3 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Γιώργος Σκιαδόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιώργος Περνάρης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Νίκος Ζαρίφης, Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιάννης Ματσαμάς, Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Ανθούλα Τσιώκα, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου.