Συμφωνεί το υπουργείο Πολιτισμού για το ναό των Αγίων Πάντων

Πράσινο φως, δίνει το υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, στην Ιαλυσό, δεδομένου ότι η εκκλησία πρόκειται να αναγερθεί σε αρχαιολογικό χώρο.

Σε απόφαση του το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει τα εξής:
«Εγκρίνεται, από την άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου, το αίτημα της Ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού για ανέγερση του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου με στοιχεία ΚΜ 356 γαιών Τριάντα και σε τμήμα της Μ.Ο. 556 Οικοδομών Τριάντα, εντός του Ο.Τ. 65Β πόλεως Ιαλυσού, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με τα υποβληθέντα νέα σχέδια, την τεχνική έκθεση και με τον όρο ότι όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν με παρακολούθηση εκπροσώπου της ΕΦ.Α. Δωδεκανήσου, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση και, σε περίπτωση που έρθουν στο φως αρχαιότητες, θα πραγματοποιηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.

Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά την άδεια που τυχόν απαιτείται από άλλη αρμόδια Κρατική Αρχή.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι του παρόντος, οι εργασίες θα διακοπούν και οι υπεύθυνοι θα υποστούν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις.
Εσωτ. Διανομή: ΓΔΑΠΚ, ΔΙΠΚΑ (Α1)
Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ.α.α.
Αναστασία Γκαδόλου».