Αποφασίζεται η παραχώρηση στη  ΔΕΡΜΑΕ της Kοιλάδας των Πεταλούδων

Ολοκληρώνεται η διαδικασία της συνολικής παραχώρησης της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη ΔΕΡΜΑΕ με γνώμονα την αναβάθμιση της λειτουργίας της, της εικόνας που παρουσιάζει αλλά και την καλύτερη δυνατή προστασία της, ειδικά μετά τις ζημιές που  υπέστη κατά την τελευταία θεομηνία.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίασή του της ερχόμενης Τετάρτης 29 Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου καλείται να αποφασίσει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητού εξοπλισμού προς τη ΔΕΡΜΑΕ, ο οποίος έχει να κάνει με τη φύλαξη της Κοιλάδας.

Όπως είναι γνωστό με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η παραχώρηση του συνόλου της εν γένει διαχειριστικής και λειτουργικής αρμοδιότητας του φυσικού μνημείου της  Κοιλάδας των Πεταλούδων στη ΔΕΡΜΑΕ για διάστημα είκοσι μηνών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, το σκεπτικό με το οποίο λήφθηκε η απόφαση αυτή έχει να κάνει με την άρση προβλημάτων και δυσλειτουργιών που δημιουργούσε μέχρι τότε η συνδιαχείριση με επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ χωρικού Αντιδημάρχου, Αντιδημάρχου Οικονομικών και της Εταιρείας, κάτι που καθιστούσε δυσχερή τη βέλτιστη δυνατή προστασία της Κοιλάδας. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόθεσή του ν’ αναλάβει η ΔΕΡΜΑΕ εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της Κοιλάδας, είχε αναφερθεί και ο Πρόεδρός της, κ. Γιάννης Ιατρίδης, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του.  

Τα προβλήματα που εντόπισε ο ίδιος και η νέα Δημοτική Αρχή στην αρχή της νέας θητείας-όπως τονίζεται στην εισήγηση-είχαν να κάνουν με ελλείψεις στη λειτουργία των σημείων ελέγχου εισιτηρίων εισόδου, την ελλιπή φύλαξη, τα κατεστραμμένα τμήματα περίφραξης, στην ελλιπή καθαριότητα εντός της Κοιλάδας, τις κατεστραμμένες σημάνσεις και την έλλειψη πλήρους προγραμματισμού και προετοιμασίας για κάθε επόμενη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με την ίδια αιτιολογία, η ΔΕΡΜΑΕ έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και δομές λειτουργίας που προσιδιάζουν στο τρόπο δράσης των φορέων της ιδιωτικής οικονομίας και επιτρέπουν την καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης. Επισημαίνεται ακόμη:

«Είναι σαφές δηλαδή, σύμφωνα και με την παραπάνω αιτιολογία, ότι η παραχώρηση της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη ΔΕΡΜΑΕ συνδέεται άμεσα με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων αφού η Κοιλάδα των Πεταλούδων αποτελεί ανεκτίμητο Μνημείο και ζωτικό σημείο αναφοράς για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών αλλά και των πέριξ Δ.Ε. και όλο το νησί και το Δήμο Ρόδου και χρήζει της παραπάνω εξασφαλιζόμενης μέσω της ΔΕΡΜΑΕ καλύτερης προστασίας, πολύ περισσότερο μάλιστα ύστερα από τελευταίες θεομηνίες που έπληξαν και αυτήν».

Ακόμη, όπως αναφέρεται, με το μέχρι πρότινος σχήμα διαχείρισης και λειτουργία της Κοιλάδας, ο Δήμος Ρόδου με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων της έναν δικτυακό εξοπλισμό ο οποίος και ζητείται να παραχωρηθεί δωρεάν στη ΔΕΡΜΑΕ για χρόνο ίσο με τον χρόνο της παραχώρησης χρήσης της Κοιλάδας, προκειμένου η δημοτική επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί ολοκληρωμένα στους παραπάνω σκοπούς.