Ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής τράπεζας από το Πρωτοδικείο της Ρόδου

Μία ακόμα σημαντική απόφαση έλαβε πρόσφατα το Πρωτοδικείο της Ρόδου με την οποία ακυρώνει διαταγή πληρωμής τράπεζας!

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 46/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής γνωστής Τράπεζας κατά δανειολήπτη. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο με τη διαταγή πληρωμής η Τράπεζα διεκδικούσε από τον δανειολήπτη το ποσό των 240.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν είχε ο συμπολίτης μας. Έτσι με την απόφαση του δικαστηρίου ο δανειολήπτης αποφεύγει το  ενδεχόμενο πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας του.  

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση έκρινε ότι «η Τράπεζα καταχρηστικά και κατά παράβαση του άρθρου 281ΑΚ εξέδωσε την ακυρωθείσα διαταγή πληρωμής διότι άσκησε το δικαίωμά της καθ’ υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και οι κοινωνικοοικονομικός σκοπός του δικαιώματος».

Κρίθηκε επίσης ότι «η συμπεριφορά της δανείστριας (δηλαδή της τράπεζας) να προχωρήσει σε έκδοση διαταγής πληρωμής εις βάρος του δανειολήπτη, ενώ αυτός προηγουμένως είχε καταθέσει αίτηση του Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και είχε εκδοθεί και προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου που απαγόρευε οποιαδήποτε μέτρο εκτέλεσης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας του, είναι καταχρηστική καθόσον είχε δημιουργεί στον δανειολήπτη από τη διαμορφωθείσα κατάσταση την εύλογη πεποίθηση ότι ο δανειστής (η τράπεζα) δεν θα ασκούσε το δικαίωμά του για την αναγκαστική είσπραξη του ποσού, ώστε η συμπεριφορά αυτή της τράπεζας κρίθηκε αδικαιολόγητη και καταχρηστική».

Την υπόθεση χειρίστηκε για λογαριασμό του δανειολήπτη η δικηγόρος Ευαγγελία Αρνιθενού.