Πλήρης διοικητική αποκατάσταση για τη διευθύντρια του Νοσοκομείου Ρόδου, Καίτη Φουσιάνη

Πλήρη διοκητικό έλεγχο ως διευθύντρια αποκτά και πάλι η Καίτη Φουσιάνη, μετά τη σχετική απόφαση που υπέγραψε χθες ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου κ. Γρηγόρης Ρουμάνης.

Με βάση αυτήν την απόφαση ο κ. Ρουμάνης, ανακαλεί την απόφαση που έλαβε στις 7 Φεβρουαρίου 2019 η τέως διοικήτρια και η οποιά αφορούσε τον συντονισμό και τον έλεγχο των Τμημάτων Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αποφασίζεται η πλήρης διοικητική αποκατάσταση της Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου Αικατερίνης Φουσιάνη, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με τον Α’ βαθμό, και η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων της θέσεώς της, όπως αυτές απορρέουν από τον οργανισμό του Νοσοκομείου με την ισχύουσα νομοθεσία”.