Δίκτυο ΑΜΕΑ στην Παλιά Πόλη Ρόδου

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον δήμο Ρόδου για τη δημιουργία δικτύου ΑΜΕΑ στην Μεσαιωνική Πόλη. 

Το έργο, όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος, είναι προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 12 Μαρτίου. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 14 μήνες και το έργο χρηματοδοτείται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο.